Over de auteur

Seeker | Sinner | Writer | Teacher

Zakariya Bosmans, afkomstig uit Sittard, werd op 19-jarige leef­tijd ‎mos­lim in het jaar 1995. Al vanaf het eerste moment van zijn ‎bekering begon hij met het met bestuderen van de islam en ‎ontwikkelde hij een voorliefde voor de Arabische taal.

De basis – van de Arabische taal en verplichte onderdelen van Fiqh al-‘Ibādāt (jurisprudentie van aanbidding) – werd ‎gelegd bij zijn Ustādh Hamid Ait Emrane waar hij ruim 5 jaar lang wekelijks op ‎bezoek kwam totdat zijn docent kwam te overlijden in het jaar 2000. Later heeft hij een korte periode in Marokko verbleven om zijn basiskennis van de ‎Arabische syntaxis en morfologie te versterken bij Ustādh Ahmed Rafiqi. Na het terugkeren van zijn studieperiode in Marokko heeft hij met goedkeuring van Imām Mohammed Jamili les gegeven in de moskee El Mohsinine te Sittard. Gedurende deze periode vertaalde hij met regelmaat de Khuṭbah (vrijdagpreek) naar het Nederlands. In de loop der jaren heeft hij zich verder ‎toegewijd aan het bestuderen van verscheidene traditionele ‎islamitische teksten en gedichten bij verschillende instituten (o.a. Cordoba Academy, Dār al-‘Ilm, Cambridge Islamic College, Sulwān School, Seekers Hub, Zamzam Academy). ‎Met name bij Cordoba Academy onder begeleiding van Shaykh Mohammed Daniel Muhajir al-Dimishqi zijn een aantal bescheiden Ijāzāt (licenties) behaald tijdens het bestuderen en oplezen van teksten en boeken zoals: al-Manżūmah al-Bayqūniyyah, Matn al-‘Ashmāmiyyah, al-Muwaṭṭa` Imām Mālik, ash-Shamā`il at-Tirmidhī, Tuḥfah al-Aṭfāl en Ṣaḥīḥ al-Bukhārī.

Momenteel doceert hij in zijn vrije tijd – zowel online als op locatie: de Arabische taal,  basis Mālikī Fiqh (islamitische jurisprudentie), Iḥsān (spirituele ontwikkeling) en Qur’ān memorisatie (memorisatie schema’s & personal coaching) aan ‎belangstellenden en houdt hij zich bezig met het schrijven van ‎devotionele en spirituele Nederlandstalige poëzie op het vlak van de ‎islam en aanverwante onderwerpen. In zijn poëzie komt onder ‎andere zijn grote liefde voor de Profeet Mohammed (vrede en ‎zegeningen zijn met hem) tot uiting en qua stijl doet zijn poëzie sterk ‎denken aan Arabischtalige gedichten.‎

Zakariya Bosmans staat het liefste voor de klas met gedreven studenten of zittende in de traditionele Ḥalqah (studiecirkel) in de moskee of huiskamer. Met het nodige geduld en geestdrift probeert hij zijn studenten zowel online als op locatie te coachen en te voorzien van voldoende basiskennis voor de juiste (spirituele) ontwikkeling.

Voor contact: bosmans75@live.nl

%d bloggers liken dit: