Over de auteur

Seeker | Writer | Teacher

Zakariya Bosmans, afkomstig uit Sittard, bekeerd sinds 1995.

De basis – van de Arabische taal en verplichte onderdelen van Fiqh al-‘Ibādāt (jurisprudentie van aanbidding) – bij Ustādh Ḥamīd Ait Emrane 1995-2000 Geleen.

Basiskennis van de ‎Arabische syntaxis en morfologie bij Ustādh Ahmed Rafiqi 2008 Marokko.

In de loop der jaren diverse traditionele ‎islamitische teksten en gedichten bestudeerd bij verschillende instituten (o.a. Cordoba Academy, Dār al-‘Ilm, Cambridge Islamic College, Sulwān School, Seekers Hub, Zamzam Academy). ‎Met name bij Cordoba Academy onder begeleiding van Shaykh Mohammed Daniel Muhajir al-Dimishqi 2009-2017 online en op locatie.

Ijāzāt (licenties): bestuderen en oplezen van teksten en boeken zoals: al-Manżūmah al-Bayqūniyyah, Matn al-‘Ashmāwiyyah, al-Muwaṭṭa` Imām Mālik, ash-Shamā`il at-Tirmidhī, Tuḥfah al-Aṭfāl en Ṣaḥīḥ al-Bukhārī.

Ik sta met veel liefde voor de klas omringd door gedreven studenten of zittende in traditionele Ḥalqah (studiecirkel) in de moskee of huiskamer. Met het nodige geduld probeer ik mijn studenten zowel online als op locatie te coachen en te voorzien van voldoende basiskennis voor de juiste (spirituele) ontwikkeling.

Voor contact: bosmans75@live.nl

%d bloggers liken dit: