Donatie & ondersteuning

Bismillāh wa ṣ-Ṣalātu wa s-Salāmu ‘alā Rasūlillāh

De meerderheid van de geleerden zijn van mening dat het is toegestaan om betaling te ontvangen voor het onderwijzen van islamitisch onderwijs en zo ook het onderwijzen van de Qur’ān. Dit is gebaseerd op een ḥadīth in de collectie van al-Bukhārī waarbij de Profeet ﷺ zegt: “Hetgeen waarvoor je het meest verdient om te betaald te worden is het Boek van Allāh.” En dat de Profeet ﷺ heeft gezegd: “De beste van jullie is degene die de Qur’ān leert en het onderwijst.” (Aḥmad en de samenstellers van de zes canonieke collecties)

De Ḥanafī wetschool had dit in eerste instantie niet toegestaan om betaling te ontvangen voor het onderwijzen van de Qur’ān, omdat er een tijd was dat de islamitische staat de imams en leraren zou compenseren. Toen dit niet meer het geval was lieten de juristen dit toe, vanwege de noodzaak. Ook is dit toegestaan volgens de mening binnen de Shāfi’ī wetschool.

Bron: https://islamqa.info (Fatāwa Al-Lajnah Al-Dā’imah, Vol. 4, P. 91)

Bron: http://seekershub.org/ans-blog/2010/12/08/accepting-wages-for-teaching-the-quran/

Het lesmateriaal op de website is gratis en wil verder niemand belasten met enige kosten. Ik wens voor iedereen dat mijn lessen vrij toegankelijk zijn en dat hier zoveel mogelijk profijt uit gehaald mag worden. Ik heb hier werkelijk mijn hart en ziel ingestoken, moge Allāh mij genadig zijn.

Uiteraard heb wel kosten gemaakt en al mijn vrije tijd die ik beschikbaar had hierin gestoken. Voor deze reden sta ik altijd open voor een vrijwillige donatie en ondersteuning. En voor degenen die dat niet kunnen, een oprechte du’ā` is mij nog meer waard.

Zakariya Bosmans

Voor een vrijwillige bijdrage:

Bankrekening: NL32 RBRB 0965 3949 64 ten name van: BOSMANS TM

%d bloggers liken dit: