Stem jij ook op mijn boek?

Het is zover! Morgen, dinsdag 22 januari 2019, om 12:00 start de publieksprijs van BoekGoud.

Stem jij ook op mijn boek?
al-Ājurrūmiyyah Handboek Arabische grammatica. Barak Allahu fikum.

Ben je nog niet in het bezit van een exemplaar? Via Boekscout kun je er eentje bestellen:

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=8830

BoekGoud geldt als een erkenning voor de prestaties van de deelnemende auteurs en heeft als doel schrijvers te stimuleren om hun creativiteit ten volle te benutten, te ontwikkelen en te etaleren en daarbij het plezier te ervaren dat met schrijven samengaat.

De publieksprijs is de prijs van de lezers. Zij bepalen wat de beste boeken van 2018 zijn. Als de stembussen opengaan, dan kan het lezende publiek stemmen op het boek al-Ājurrūmiyyah Handboek Arabische grammatica.

Op dinsdag 22 januari 2019, vanaf 12:00 uur is de onderstaande link actief om te stemmen, wa khair in sha Allah.

https://www.boekgoud.nl/stemmen/8830

Boek in ontvangst

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, inclusief Ismail Ait Takassit, lachende mensen, baard en buiten

Vandaag heeft Ustaadh Zakariya Bosmans de reis vanaf het zuiden naar midden Nederland afgelegd om mij één van zijn eerste exemplaren van zijn nieuwe boek persoonlijk te overhandigen. Jazaaho Allaho gairen.

Het is een prachtig boek geworden. Moge Allah het gezegend doen zijn!

Ustadh Ismail Ait Takassit

Geen automatische alt-tekst beschikbaar.

Ik heb ook dit prachtwerk mogen ontvangen! Al-Ājurrūmiyyah – het onmisbare en overbekende werk binnen de Arabische grammatica -, vertaald naar het Nederlands door onze Ustādh Zakariya Bosmans. Moge Allah hem rijkelijk belonen voor zijn moeite!

Zoals Imām Ibn ‘Uthaymīn (moge Allah hem genadig zijn) zei: “De grammatica is een geëerde en instrumentele wetenschap die leidt tot 2 belangrijke zaken:

(1) het begrip van de Woorden van Allah en de Sunnah van de profeet (vrede zij met hem).

(2) het onderhouden van de Arabische tong.

Mohamed Amin Chaib

 

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen

Het is vandaag Eid en was onderweg naar mijn familie. Ik controleerde mijn post en ik zag vandaag een beeldschoon cadeau van Ustad Zakariya Bosmans: de fameuze al-Ājurrūmiyyah

Mijn eerste indruk is dat het heel netjes is gedaan, verzorgd en de taal is academisch. Voor de vertaling is gekozen voor het jargon zoals dat bruikbaar is op Nederlandse universiteiten van dit vak.

Men kan per alinea direct inzien wat de termen zijn voor vertaling naar het Nederlands.

Voor de student:

De fameuze al-Ājurrūmiyyah wordt wereldwijd gebruikt, ook in Al Azhar, voor de beginnende student in grammatica. Het is heel kort, bondig maar biedt een ijzersterk fundament voor wie het met begrip heeft doorgenomen.

Wanneer iemand dit vaak doorneemt en de termen goed begrijpt zal dit in sha Allah vergemakkelijking bieden voor bij het correct plaatsen van leestekens, en onderscheid kunnen maken in de berichtgeving. De student doet er goed aan dit uit het hoofd te leren.

Middels dit boek zult u daarnaast in sha Allah een goede basis verkrijgen voor de verdiepende boeken in Nahw.

Dit is namelijk een belangrijk fundament voor wanneer men de Quran wilt begrijpen, en correct de Waqf wil toepassen.

Moge Allah de ustad zegenen voor zijn inspanningen, omdat middels dit soort boeken de student in sha Allah de Quran kan begrijpen vanuit het Arabisch.

Dit boek hoort elke student van Nahw bij zich te houden totdat hij of zij alle termen begrijpt en de regels kan toepassen. Instituten zouden dit soort boeken naast hun practicaboeken te hanteren als intro tot het vak Nahw. Omdat traditionele werken van onze voorgangers Barakah zijn.

Shaykh Mohamed Yaseen Khan Al Azhari

 

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, binnen

Het boek “De essenties van de Arabische grammatica en morfologie” door Ustadh Zakariya Bosmans. Ik raad jullie zeker aan om dit boek aan te schaffen. Wellicht is het voor een beginner op het gebied van de Arabische taal nog een stap te hoog, maar het kan enorm motiverend zijn als je de zoetigheid van de Arabische grammatica gaat proeven.

Imam Azzedine Karrat

De ‘Aqīdah een strikte Geloofsleer

Īmān is de volle overtuiging van hetgeen tot ons is gekomen;
Middels de Koran en de Nobele berichten bij ons aangekomen.

Bij Geloofsleer zijn er wat standpunten met een platte knoop;
Houd het eenvoudig en vind een balans tussen Vrees en Hoop.

Hierbij dien je toch wel de volgende zaken in acht te nemen;
Met reflectie over de Essentie van Allāh en īmān kan afnemen.

Ken jouw Heer in Zijn Uniekheid zonder de fysieke verwekking;
En Zijn Koningschap en Heerschappij over de gehele Schepping.

Hij doet wat Hij wil en vindt hierin geen last noch weerstand;
Altijd Levend zonder dat sluimer noch slaap Hem overmant.

De Schepping is van Eén God zonder deelgenoten verheven is Hij;
Hij geeft voorspoed en tegenspoed in Zijn machtige Heerschappij.

Zo is Hij ook verheven boven alle vergelijkingen in Zijn Essentie;
En verheven in Zijn gelijkwaardige Eigenschappen en Excellentie.

Allāh is niet gestationeerd zoals de mens op een vaste locatie;
Want creatie staat nooit gelijk aan Zijn Schepper met een fixatie.

Hij is Onafhankelijk van tijd en Zelftoereikend zeer Welingelicht;
En hierbij slechts met beperking de zaken van ‘Aqīdah toegelicht.

De Essenties van Aanbidding, (hoofdstuk) de ‘Aqīdah een strikte Geloofsleer, dichtregels 13-21, Uitgeverij Boekscout Soest 2016. Zakariya Bosmans

Dit didactisch gedicht bestaande uit 364 dichtregels is een ‘samenvatting’ van een aantal essentiële onderwerpen die standaard in de Arabische taal bestudeerd worden in het islamitische curriculum inzake de opleiding van een student van kennis. Het omvat de absolute basis die elke moslim dient te weten. Onderwerpen zoals o.a. de vijf zuilen van de islam, kennis over Allah (‘Aqīdah), rituele vormen van aanbidding (Māliki fiqh), ontwikkeling van excellent gedrag (Iḥsān). Daarna is er een aparte sectie over de opvoeding van kinderen en het gedicht wordt afgesloten met het onderwerp ‘de tijdstippen van de gebeden over de Profeet’ ﷺ.

Het gedicht is gecompileerd voor de beginnende student van kennis om een tussenstap te kunnen zetten naar de werkelijk traditionele islamitische (Arabische) teksten die wellicht voor velen nog niet bereikbaar zijn. Dit werk vraagt net zoals vele andere werken van soortgelijke aard om toelichting door een bekwame docent.

Bestel hier jouw exemplaar: https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=7147

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst  Geen automatische alt-tekst beschikbaar. Geen automatische alt-tekst beschikbaar.