Boek in ontvangst

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, inclusief Ismail Ait Takassit, lachende mensen, baard en buiten

Vandaag heeft Ustaadh Zakariya Bosmans de reis vanaf het zuiden naar midden Nederland afgelegd om mij één van zijn eerste exemplaren van zijn nieuwe boek persoonlijk te overhandigen. Jazaaho Allaho gairen.

Het is een prachtig boek geworden. Moge Allah het gezegend doen zijn!

Ustadh Ismail Ait Takassit

Geen automatische alt-tekst beschikbaar.

Ik heb ook dit prachtwerk mogen ontvangen! Al-Ājurrūmiyyah – het onmisbare en overbekende werk binnen de Arabische grammatica -, vertaald naar het Nederlands door onze Ustādh Zakariya Bosmans. Moge Allah hem rijkelijk belonen voor zijn moeite!

Zoals Imām Ibn ‘Uthaymīn (moge Allah hem genadig zijn) zei: “De grammatica is een geëerde en instrumentele wetenschap die leidt tot 2 belangrijke zaken:

(1) het begrip van de Woorden van Allah en de Sunnah van de profeet (vrede zij met hem).

(2) het onderhouden van de Arabische tong.

Mohamed Amin Chaib

 

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen

Het is vandaag Eid en was onderweg naar mijn familie. Ik controleerde mijn post en ik zag vandaag een beeldschoon cadeau van Ustad Zakariya Bosmans: de fameuze al-Ājurrūmiyyah

Mijn eerste indruk is dat het heel netjes is gedaan, verzorgd en de taal is academisch. Voor de vertaling is gekozen voor het jargon zoals dat bruikbaar is op Nederlandse universiteiten van dit vak.

Men kan per alinea direct inzien wat de termen zijn voor vertaling naar het Nederlands.

Voor de student:

De fameuze al-Ājurrūmiyyah wordt wereldwijd gebruikt, ook in Al Azhar, voor de beginnende student in grammatica. Het is heel kort, bondig maar biedt een ijzersterk fundament voor wie het met begrip heeft doorgenomen.

Wanneer iemand dit vaak doorneemt en de termen goed begrijpt zal dit in sha Allah vergemakkelijking bieden voor bij het correct plaatsen van leestekens, en onderscheid kunnen maken in de berichtgeving. De student doet er goed aan dit uit het hoofd te leren.

Middels dit boek zult u daarnaast in sha Allah een goede basis verkrijgen voor de verdiepende boeken in Nahw.

Dit is namelijk een belangrijk fundament voor wanneer men de Quran wilt begrijpen, en correct de Waqf wil toepassen.

Moge Allah de ustad zegenen voor zijn inspanningen, omdat middels dit soort boeken de student in sha Allah de Quran kan begrijpen vanuit het Arabisch.

Dit boek hoort elke student van Nahw bij zich te houden totdat hij of zij alle termen begrijpt en de regels kan toepassen. Instituten zouden dit soort boeken naast hun practicaboeken te hanteren als intro tot het vak Nahw. Omdat traditionele werken van onze voorgangers Barakah zijn.

Shaykh Mohamed Yaseen Khan Al Azhari

 

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, binnen

Het boek “De essenties van de Arabische grammatica en morfologie” door Ustadh Zakariya Bosmans. Ik raad jullie zeker aan om dit boek aan te schaffen. Wellicht is het voor een beginner op het gebied van de Arabische taal nog een stap te hoog, maar het kan enorm motiverend zijn als je de zoetigheid van de Arabische grammatica gaat proeven.

Imam Azzedine Karrat

De ‘Aqīdah een strikte Geloofsleer

Īmān is de volle overtuiging van hetgeen tot ons is gekomen;
Middels de Koran en de Nobele berichten bij ons aangekomen.

Bij Geloofsleer zijn er wat standpunten met een platte knoop;
Houd het eenvoudig en vind een balans tussen Vrees en Hoop.

Hierbij dien je toch wel de volgende zaken in acht te nemen;
Met reflectie over de Essentie van Allāh en īmān kan afnemen.

Ken jouw Heer in Zijn Uniekheid zonder de fysieke verwekking;
En Zijn Koningschap en Heerschappij over de gehele Schepping.

Hij doet wat Hij wil en vindt hierin geen last noch weerstand;
Altijd Levend zonder dat sluimer noch slaap Hem overmant.

De Schepping is van Eén God zonder deelgenoten verheven is Hij;
Hij geeft voorspoed en tegenspoed in Zijn machtige Heerschappij.

Zo is Hij ook verheven boven alle vergelijkingen in Zijn Essentie;
En verheven in Zijn gelijkwaardige Eigenschappen en Excellentie.

Allāh is niet gestationeerd zoals de mens op een vaste locatie;
Want creatie staat nooit gelijk aan Zijn Schepper met een fixatie.

Hij is Onafhankelijk van tijd en Zelftoereikend zeer Welingelicht;
En hierbij slechts met beperking de zaken van ‘Aqīdah toegelicht.

De Essenties van Aanbidding, (hoofdstuk) de ‘Aqīdah een strikte Geloofsleer, dichtregels 13-21, Uitgeverij Boekscout Soest 2016. Zakariya Bosmans

Dit didactisch gedicht bestaande uit 364 dichtregels is een ‘samenvatting’ van een aantal essentiële onderwerpen die standaard in de Arabische taal bestudeerd worden in het islamitische curriculum inzake de opleiding van een student van kennis. Het omvat de absolute basis die elke moslim dient te weten. Onderwerpen zoals o.a. de vijf zuilen van de islam, kennis over Allah (‘Aqīdah), rituele vormen van aanbidding (Māliki fiqh), ontwikkeling van excellent gedrag (Iḥsān). Daarna is er een aparte sectie over de opvoeding van kinderen en het gedicht wordt afgesloten met het onderwerp ‘de tijdstippen van de gebeden over de Profeet’ ﷺ.

Het gedicht is gecompileerd voor de beginnende student van kennis om een tussenstap te kunnen zetten naar de werkelijk traditionele islamitische (Arabische) teksten die wellicht voor velen nog niet bereikbaar zijn. Dit werk vraagt net zoals vele andere werken van soortgelijke aard om toelichting door een bekwame docent.

Bestel hier jouw exemplaar: https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=7147

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst  Geen automatische alt-tekst beschikbaar. Geen automatische alt-tekst beschikbaar.

 

De specificatie

De specificatie is het accusatief naamwoord als toelichter van wat vaag is met betrekking tot de essenties, bijvoorbeeld u zegt: Taṣabbaba Zaydun ‘Araqan (Zayd vloeide zwetend), Tafaqqa`a Bakrun Shaḥman (Bakr barste van lichaamsvet), Ṭāba Muhammadun Nafsan (Mohammed was behaaglijk van geest), `Ishtaray-tu ‘Ishrīna Ghulāman (Ik kocht twintig bedienden), Malak-tu Tis’īna Na’jatan (Ik bezat negentig ooien), Zaydun Akramu Minka Aban wa Ajmalu Minka Wajhan (Zaid is nobeler dan jij qua vader, en knapper dan jij qua aanzien).

En het komt niet voor behalve als een onbepaald naamwoord en na de voltooiing van spraak.
____________
Taṣabbaba Zaydun ‘Araqan (Zayd vloeide zwetend), d.w.z. hij transpireerde.
Tafaqqa`a Bakrun Shaḥman (Bakr barste van lichaamsvet), d.w.z. hij kwam aan in gewicht.
Ṭāba Muhammadun Nafsan (Mohammed was behaaglijk van geest), d.w.z. hij was vriendelijk van aard.
`Ishtaray-tu ‘Ishrīna Ghulāman (Ik kocht twintig bedienden), d.w.z. als specificatie van het telwoord.
Malak-tu Tis’īna Na’jatan (Ik bezat negentig ooien), d.w.z. als specificatie van het telwoord.

Vertaling al-Ājurrūmiyyah, Handboek Arabische grammatica, hoofdstuk de specificatie, pagina 85 (Soest: Uitgeverij Boekscout, eerste druk 2018)

Bestel hier jouw exemplaar: https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=8830

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst