Module 4: Leesvaardigheid en grammatica/morfologie (halfgevorderden)

• Klassiek Arabisch: al-Murshid al-Mu’īn (gedicht: basis Mālikī jurisprudentie) • Modern Standaard Arabisch: selectie alledaagse Arabische verhalen en gesprekken (al-‘Arabiyyah bayna yadayk) • Uitleg: 40 Ḥadīth n-Nawawī met I’rāb (grammaticale uiteenzetting) • I’rāb (grammaticale uiteenzetting): selectie Verzen uit de Qur’ān Startdatum nog niet bekend