Module 4: Leesvaardigheid en grammatica/morfologie (halfgevorderden)

• Modern Standaard Arabisch: selectie alledaagse Arabische verhalen en gesprekken (al-‘Arabiyyah bayna yadayk) • Selectie uit Qiṣaṣ n-Nabiyyīn (Verhalen over de Profeten) an-Naḥw al-Wāḍiḥ – handboek grammatica met korte voorbeeldzinnen Online lessen zijn nog niet beschikbaar. Deze lessen worden op het moment privé gedoceerd.