Vasten middels de juiste Intentie

De juiste intentie maakt alles geldig, een belangrijke conditie;
Voor de Farḍ en zowel voor de Sunnah, een specifieke ambitie.

De Niyyah is een verplicht onderdeel en dien je van te voren;
Vóór Fajr aan Allāh duidelijk te tonen, maar niet te laten horen.

Ṣawm een Farḍ voor iedere moslim vanaf de puberteit en ouder;
Die niet ziek is de gehele maand Ramaḍān, met kop en schouder.

Indien men vrouwelijk bloed verliest, zowel de postnatale fasen;
Gelukkig hebben zij de rest van het jaar de tijd dit weer in te halen.

En ook voor degenen die ziek zijn of voor hen tijdens een reis;
Zowel de vrouwen met twee harten stellen dit soms zeer op prijs.

Ook bij neonatus en het geven van de natuurlijke voedingsbron;
Indien men vreest voor het welzijn van hen beiden, is dit daarom.

Wel goed te begrijpen bij deze laatste regel, alleen wanneer nodig is;
Weet dat bij genoeg energie en inspanning de beloning bij Allāh is.

Vóór het verschijnen van de witte draad aan de horizon tot en met;
Wanneer de zon de bodem weer raakt, blijven onze organen bezet.

Volgens de Sunnah en medisch bewezen is dit de beste medicijn;
Om ons hart en lichaam goed te reinigen en tevens goed voor de lijn.

Enig opwindend genot met emissie als gevolg verbreekt het vasten;
Zo ook opzettelijk braken, injecties, eten en drinken zal dit belasten.

Haast je met een dadel en wat water tijdens het verbreken van de dag;
Uitstel tot het laatste moment in de ochtend, een Sunnah zeer bedacht.

Tijdens dit spirituele traject dien jij je tong overvloedig te beschermen;
Ook over de rest van je lichaamsdelen dien jij je feilloos te ontfermen.

Inclusief het laatste vers gebaseerd op Māliki Fiqh zul je gaan zien;
Dat de basis van het Vasten eenvoudig is uitgelegd bij nader inzien.

(Aparte Reminder)

Als honger lijden zoals arme mensen het doel zou zijn van het vasten;
Het niet verplicht zou zijn voor de armen om hen hiermee te belasten.

Het doel van vasten is Taqwa afgeleid van het werkwoord Ta-qi-ya;
Betekent “vroomheid verkrijgen” en daarmee jij je beschermt, zodra.

Vroomheid het enige middel is, in combinatie met sterke overtuiging;
En je daarmee beschermt tegen de gevolgen van spirituele aftuiging.

Werkelijk volgens de Sunnah en medisch bewezen de beste medicijn;
Om onze ziel te reinigen, de beste weg naar Allāh’s verheven Domein.

Zij met de meeste honger zijn degenen die hun magen niet vergeten;
Want degene zonder honger is hij die zijn verlangens doet vergeten.

Verbreekt het vasten met een dadel, wat water en een oprechte Du’ā`;
Met de juiste intentie, moge het vasten geaccepteerd worden hierna.

Zakariya Bosmans, De Essenties van Aanbidding (Uitgeverij Boekscout, eerste druk, Soest 2016) – Vasten middels de juiste Intentie. Dichtregels 256-274, pp 42-43.

Positieve mindset

Positief denken is makkelijker dan jij denkt;
Dus verbuig dat waarmee jij bent doordrenkt.

Laat je niet meesleuren door negatieve zaken;
Vele oordelen en iedereen die staat te kwaken.

Neem per direct afstand van alle negativiteit;
Neem deel aan een goede en nuttige activiteit.

Gelukzaligheid door zelf het moment te kiezen;
En vanaf nu eens stil te staan bij deze adviezen.

Zijt dan niet te hard voor jezelf na vele zonden;
Wel consistent in het verplegen van je wonden.

Positief denken over Allāh is de eerste stap;
Alvorens jij begint bij jezelf, zeker geen grap.

Gedenk Allāh zodat Hij jou niet laat vergeten;
Om goede daden te verrichten, nooit geweten?

Een Waẓīfah in de ochtend zowel in de avond;
Prachtige Adhkār van de Profeet, zo gezond!

Weet dat de Qur’ān een helende werking heeft;
Zegeningen die je wellicht nog niet hebt beleefd.

Probeer eens een pagina per dag en blijf positief;
Niet teveel in een keer, maar blijf productief.

Vraag Allāh om hulp voor wat standvastigheid;
Waarlijk, twijfel nooit aan Zijn Barmhartigheid.

Vermijd zeker het roddelen en de achterklap;
Stop met bespioneren in deze gemeenschap.

Maak Du’ā voor je medemens en denk positief;
Over deze persoon ongeacht wat er is, exclusief.

De tweede stap is trouwens jouw bewustzijn;
Bewust worden van je gedachten is wel zo fijn.

Vraag je dan eens af of je gedachte wel zinvol is?
Zinvolle gedachten zijn goed en tegen de stress.

Alsmaar piekeren door zinloze gedachten?
Vergeet daarom nooit! Gedachten zijn krachten.

Zeg nooit: “Ik kan dit niet” of “dit lukt mij niet.”
Verbuig dit ten alle tijde, ik hoop dat je het inziet.

Je onderbewustzijn en lichaamscellen nemen alles;
Aan en de negativiteit blijft hangen als een abces.

Problemen voor hem zijn voor jou een uitdaging;
Jouw motivatie is voor de ander een vertraging.

Op tijd naar bed, eet gezond en beweeg voldoende;
Met een stevige wandeling in de natuur, zodoende.

Heb je een spirituele dip en nalatig in het gebed?
Blijf gewoon positief denken, maar wel opgelet!

Jezelf goede moed inpraten en jezelf overtuigen;
Is een essentieel onderdeel bij het verbuigen.

Jouw zelfbeeld na een zonde is daarom erg cruciaal;
Om te kunnen terugkeren naar Allāh geheel speciaal.

Soms moet je gewoon wat knopen doorhakken;
Wees dankbaar en probeer je vanaf nu te herpakken.

Alle Lof en Dank behoren toe aan Allāh voortdurend;
In de kwantiteit van tijdloosheid zowel eeuwigdurend.

Oprechtheid in kennis

mooie foto's jonghe!!!
Als religieuze kennis jou niet nederig maakt;
Dan je dienstbaarheid is niets dan mismaakt.
Arrogantie en bemoeizucht krijgt de overhand;
Uitspraken en schrijfsels zijn dan minder charmant.
Na het opdoen van kennis dien jij je te beseffen;
Hoe weinig gewicht dat je nu werkelijk kunt heffen.
Oprechtheid in kennis is door te kijken naar jezelf;
Het besef van je tekortkomingen komt dan vanzelf.
In de nacht met opgeheven hoofd in het gebed;
En overdag met het hoofd omlaag dus opgelet.
Het nachtgebed zet je daden om in oprechtheid;
En overdag hopelijk voor wat welbespraaktheid.
De beste onder ‘ons’ zijn degenen die jou laten;
– denken aan Allāh en slechts het goede nalaten.
De beste onder ‘hen’ zijn degenen die schijnen;
Met een Licht dat je doet neerknielen en schreien.