Korte biografie Zakariya Bosmans

Seeker | Sinner | Writer | Teacher

Zakariya Bosmans, afkomstig uit Sittard, werd op 19-jarige leef­tijd ‎mos­lim in het jaar 1995. Al vanaf het eerste moment van zijn ‎bekering begon hij met het met bestuderen van de islam en ‎ontwikkelde hij een voorliefde voor de Arabische taal. De basis werd ‎gelegd bij zijn Ustādh Ḥāmid Ait Emrāne waar hij wekelijks op ‎bezoek kwam totdat zijn docent kwam te overlijden in het jaar 2000 ‎‎(moge Allah erbarmen hebben met zijn ziel). Later heeft hij een korte periode in Marokko verbleven om zijn basiskennis van de ‎Arabische taal te versterken bij Ustādh Aḥmad Rafīqī (moge Allah tevreden zijn met hem). In de loop der jaren heeft hij zich ‎toegewijd aan het bestuderen van verscheidene traditionele ‎islamitische teksten en gedichten bij verschillende instituten (o.a. Cordoba Academy, Dār al-‘Ilm, Cambridge Islamic College, Sulwān School, Seekers Hub, Zamzam Academy). ‎Momenteel doceert hij in zijn vrije tijd Arabisch en islam aan ‎belangstellenden en houdt hij zich bezig met het schrijven van ‎devotionele en spirituele Nederlandstalige poëzie op het vlak van de ‎islam en aanverwante onderwerpen. In zijn poëzie komt onder ‎andere zijn grote liefde voor de Profeet Mohammed (vrede en ‎zegeningen zijn met hem) tot uiting en qua stijl doet zijn poëzie sterk ‎denken aan Arabischtalige gedichten.‎

Voor contact: bosmans75@live.nl