Module 6: Leesvaardigheid en grammatica/morfologie (halfgevorderden)

• Modern Standaard Arabisch: selectie alledaagse Arabische verhalen en gesprekken (al-‘Arabiyyah bayna yadayk) al-Ājurrūmiyyah – handboek Arabische grammatica al-Ājurrūmiyyah – vertaling Zakariya Bosmans Al-Akhḍarī Mālikī Fiqh – daden van aanbidding – jurisprudentie Online lessen zijn nog niet beschikbaar. Deze lessen worden op het moment privé gedoceerd.

Curriculum Arabisch – Sacred Seminars

Module 1: Arabische Intensief (beginners)   • Behandeling van het Arabische alfabet, leestekens, klinkers, medeklinkers, schrijfwijze, uitspraak van de letters en vele voorbeeldwoorden en afgeleide (etymologie) woorden (+/- 200 woorden)   Module 2: Leesvaardigheid en basis grammatica/morfologie (beginners)   • Klassiek Arabisch: selectie uit Qiṣaṣ n-Nabiyyīn (Verhalen over de Profeten) • Modern Standaard Arabisch: selectieMeer lezen over “Curriculum Arabisch – Sacred Seminars”

Qul: Huwa-llāhu Aḥad

[Qul: Huwa-llāhu Aḥad] Zeg: “Hij is Allāh, de Enige.” (Sūrah al-Ikhlāṣ 112:1) [Huwa]: persoonlijk voornaamwoord “Hij” als een majesteitelijke verwijzing naar Allāh en tevens het hoofdonderwerp van deze zin, ookwel het eerste onderwerp. Het voornaamwoord [Huwa] neemt een bijzondere positie in dit Vers, omdat het hoofdonderwerp al datgene omvat wat erna wordt vermeld en ditMeer lezen over “Qul: Huwa-llāhu Aḥad”