Zijt een superheld voor je kinderen

Kinderen kijken graag op tegen ‘superhelden’ zoals Spider-Man, Bumblebee, Wonder-Woman en het soortgelijke. Daarbij lees ik vaak dat mensen graag willen dat hun kinderen moeten leren over het leven van de Profeet ﷺ en zijn metgezellen. Mijn advies: zijt zelf een superheld voor je kinderen. Je kunt je kinderen nog zoveel mooie verhalen vertellen, maar kinderen kijken het meeste op tegen hun ouders en met name de vader.

Kinderen kopiëren daarentegen vrijwel elk gedrag van hun ouders zowel het goede als het slechte. Dus verdiep je zelf eerst goed in het leven van de Profeet ﷺ en zijn metgezellen.

Laat je kinderen op kijken tegen iemand die opkijkt tegen de beste der schepping ﷺ.

Discussiëren?

Om advocaat te worden moet je een universitaire opleiding volgen. Om een universitaire studie te kunnen doen, heb je een VWO diploma nodig.

Daarna de studie Nederlands Recht richt zich op de omgang met en begrijpen van wetten en regels. De eerste drie jaar van je studie (Bachelor-opleiding) leer je de algemene dingen over rechten en wetten in Nederland. Daarna kan je de zogenaamde Master-opleiding gaan doen.

Na je studie Rechten ben je jurist, maar nog geen advocaat.
Als je jurist bent kan je de Beroepsopleiding Advocatuur gaan doen. Deze opleiding duurt drie jaar en doe je bij een advocatenkantoor.

Als je goed leest en de studiejaren bijelkaar optelt dan studeer je meer dan 10 jaar op academisch niveau om de jurisprudentieleer van Nederland te kunnen begrijpen en om als advocaat werkzaam te geraken. Kun je nagaan dat je in die studiejaren les volgt in een taal die je begrijpt zowel in woord als in schrift.

Nu de dag van vandaag haken mensen al af bij les 5 van een basiscursus Arabisch voor beginners en mengen zich vervolgens in discussies over Usul al-Fiqh (grondslagen van islamitische jurisprudentie), Usul at-Tafsir (grondslagen van Koranuitleg) en ‘Aqidah (geloofsleer).

Ḥadīth ar-RaḤmah

Afbeelding kan het volgende bevatten: wolk, lucht en buitenIbn Abī ‘Umar leverde aan ons over dat Sufyān overleverde aan ons op gezag van ‘Amr bin Dinār op gezag van Abī Qabūs op gezag van ‘Abdullāh bin ‘Amr dat hij zei dat de Boodschapper van Allāh ﷺ zei:

Ar-rāḥimūna yarḥamu-humu’r-Raḥmān, irḥamū man fī l-arḍi, yarḥamkum man fī s-samā`i

“Degenen die genadevol zijn, de Meest Barmhartige heeft genade met hen. Heb genade met degenen op aarde. Hij Die in de Hemel is heeft genade met jullie.” (Ḥadīth Ṣaḥīḥ at-Tirmidhī)

Deze Ḥadīth wordt meestal aan het begin van een lezing of lessenreeks opgelezen door de docent met zijn Sanad (keten van overleveraars) voor zijn studenten. Ik heb persoonlijk deze Ḥadīth ook meermaals met Sanad verkregen van diverse geleerden tijdens het bijwonen van hun lessen.

Om een les met deze Ḥadīth te starten brengt de volgende zaken met zich mee, namelijk:

• Het behoud van de traditie: Ḥadīth-overdracht met Sanad.
• Een spirituele connectie met docent en student (de Sanad gaat namelijk terug tot aan de Profeet ﷺ ).
• Tarbiyyah (opvoeding) van de docent naar zijn student.

Toelichting: Tarbiyyah (opvoeding) van de docent naar zijn student.

1. Hierbij probeert de docent even stil te staan bij zichzelf dat hij ten alle tijden barmhartig/genadig dient te zijn naar zijn studenten omdat de studenten nu eenmaal: vele vragen stellen, heel erg ongeduldig kunnen zijn, de les soms niet goed begrepen hebben (en om meer uitleg vraagt), op ongepaste momenten de docent onderbreken tijdens de les, te laat komen, huiswerk niet maken, en in vele gevallen niet eens op komen dagen, etc. Het is de taak van de docent om zijn studenten goede Adab (gedragsnormen) bij te brengen middels zijn lessen en middels zijn eigen (voorbeeld)gedrag. Hij dient enerzijds begrip te tonen voor de tekortkomingen van zijn studenten en anderzijds bewust te blijven van zijn eigen tekortkomingen.

2. De woorden van de Profeet ﷺ in deze Ḥadīth dienen ook om de studenten bewust te maken dat zij ten alle tijden barmhartig/genadig dienen te zijn naar hun docent. De docent heeft nu eenmaal een hele drukke agenda, vele studenten die hij te woord moet staan op de meest vreemde tijdstippen, veel tijd besteed aan het voorbereiden van zijn lessen, zelf ook lessen volgt, graag tijd wil besteden aan zijn vrouw en kinderen, betrokken is bij diverse projecten, boeken schrijft en/of nakijkt, weinig slaapt (vanwege diverse spirituele rituelen). En in veel gevallen heeft de docent daarnaast ook nog een (fulltime) baan om zijn financiële verplichtingen te kunnen nakomen.

Moge Allāh ons allen genadig zijn, want waarlijk Allāh heeft meer geduld met ons gedrag dan wij met elkaar hebben, āmīn yā Rabb…