Investeren in Dunya of Aakhirah

Het valt niet te ontkennen dat we in een drukke tijd leven waar tijd kostbaarder lijkt te zijn dan geld en niemand zijn tijd wil verspillen. Bovendien, door dit drukke leven zijn routines van mensen zo stijf geworden dat het bijna onmogelijk lijkt te zijn om een nieuwe activiteit in hun routine op te nemen of een activiteit te blijven vasthouden.

Als je aan het einde van de dag tegen jezelf kunt zeggen dat je alle vijf de verplichte gebeden hebt gebeden en verder niemand schade hebt berokkend, dan was dat werkelijk een succesvolle dag. En voor velen is dit nog een streven.

Er zijn er die naast zo’n succesvolle dag streven naar meer beloningen en succes. Zij luisteren naar de Qur’ān en proberen hier en daar wat lessen te volgen hierover om vervolgens toe te passen in hun leven. En er zijn er die de Qur’ān regelmatig reciteren en proberen zo nu en dan wat Verzen te memoriseren. Kortom zij streven naar meer kwaliteit in hun leven en in hun band met Allah.

Echter, er blijft nog altijd een grote groep mensen over die het moeilijk vinden om de Qur’ān te lezen of een onderdeel te maken van hun dagelijkse routine. Zij kiezen ook voor kwaliteit in hun leven, maar in hun band met de vergankelijke wereld.

Het investeren in de Dunya met een prachtige villa en dakterras, zwembad, zonnepanelen, open keuken naar terras met kookeiland, luxe meubilair, mooie beklinkerde oprit, prachtige tuin met pergola en fontein met Japanse koi-karpers – is kwaliteit in het leven, maar het blijft vergankelijk.

Het investeren in het Paradijs met een prachtige villa en dakterras en je eigen rivier, zwembad met palmbomen, persoonlijke dienaren, luxe ligbanken overschaduwd met de Raḥmah van Allah, prachtige tuin met pergola en fontein met Paradijselijke wezens om je heen – is kwaliteit in dit leven en het leven hierna.

Investeer een beetje in jezelf en het leven hierna:

• lees elke dag 5 pagina’s uit de Qur’ān (elke 4 maanden een Khatm)
• lees na elk gebed Āyat al-Kursī (2:255)
• lees voor het slapen gaan de laatste twee Āyāt uit sūrah al-Baqarah (2:285-286)
• lees voor het slapen sūrah al-Mulk (67)
• lees in de ochtend sūrah Yā-Sīn (36) en wissel eens af met sūrah al-Wāqi’ah (56)
• lees op donderdagavond sūrah al-Kahf (18)
• probeer iets te memoriseren van de Qur’ān, al zijn het slechts de bekende korte hoofdstukken
• of probeer de Qur’ān helemaal te memoriseren. Waarom niet, al doe je er 20 jaar over…?

Het is makkelijk om te klagen dat je geen tijd hebt. Het is makkelijk om te klagen over zoveel dingen in het leven. Een band opbouwen met Allah is geen luxe of een extraatje. Dit is geen bijbaantje.

Jij bent gecreëerd om een dienaar te zijn van Allah, om Hem te aanbidden, om Hem te eren met het reciteren van de Qur’ān, om te streven naar de tevredenheid van Allah, hier valt gewoon niets over te klagen.

Het leven is nu eenmaal vallen en opstaan. Dus leer van het vallen en ren zodra je bent opgestaan, want veel tijd heb je in werkelijkheid niet meer.

Gewoon blijven lezen

Lees dagelijks tot wekelijks wat standaard teksten om spiritueel fit te blijven. Dit is een absolute noodzaak. Ook heb je de meeste boeken of teksten al eens gelezen of bestudeerd, blijf het gewoon herhalen. Het hoeven geen dikke en moeilijke pillen te zijn. Houd het simpel. Maak een leesschema en verdeel het over de week of maand. Lees iets over Fiqh, ‘Aqidah, Arabisch en Iḥsān verdeeld over de week en lees steeds minimaal 30 minuten per boek of onderwerp. Gewoon lezen meer niet. Blijf de basisboeken herhalen. De grote geleerden uit het verleden deden dit standaard, ook om teksten te blijven reviseren.

Als men zich wat meer zou focussen op een persoonlijk (lees) programma, dan houdt men ook geen tijd meer over om deel te nemen aan die hedendaagse Fitnah-discussies op sociale media waar maar geen einde aan lijkt te komen.

Hieronder een voorbeeld van een leesschema. Je kunt per dag en wekelijks wat afwisselen in boeken. Maak jouw eigen schema en stel prioriteiten. Kun je bijvoorbeeld maar een uurtje per dag lezen, dan lees twee boeken per dag, elk boek 30 minuten. Heb je meer tijd, dan lees meer…

Maandag (Fiqh)

• Qur’ān (30 min. ’s ochtends en ‘s avonds)
• Adhkār/Waẓīfah (10 min. ’s ochtends en ‘s avonds)
• Fiqh afhankelijk van welke richting die je volgt, bijv. voor de Māliki’s: “al-Murshid al-Mu’īn” van Ibn ‘Āshir of “Pilaren van de islam” van Qāḍī ‘Iyāḍ of “De Essenties van Aanbidding” – wissel af in deze boeken en lees steeds uit 1 boek (30 min. ‘s avonds)
• “Sharḥ al-Waraqāt” van al-Juwaynī & al-Maḥallī of “Inleiding tot het Islamitisch Recht” van Ahmed Akgündüz (30 min. ‘s avonds)
• Revisie (murāja’ah) van een tekst die je hebt gememoriseerd of memoriseer een tekst (30 min. ‘s avonds)

Totaal: 170 minuten per dag (+/- 3 uur): 40 min. ’s ochtends & 130 min. ’s avonds

Dinsdag (Sīrah)

• Qur’ān (30 min. ’s ochtends en ‘s avonds)
• Adhkār/Waẓīfah (10 min. ’s ochtends en ‘s avonds)
• “Seerah van de Profeet ﷺ Muḥammad” van ‘Abd al-Ghaniyy al-Maqdisiyy of “Muhammad, His Life Based on the Earliest Sources” Martin Lings of “Onze Meester Mohammed, de Boodschapper van Allah” van Imam Siraj ad-Deen al-Husayni, vertaald door Harun Verstaen of “Zād al-Ma’ād” (Provisions Of The Afterlife) van Ibn al-Qayyim – wissel af in deze boeken en lees steeds uit 1 boek (30 min. ‘s avonds)
• as-Shamā`il at-Tirmidhī (30 min. ‘s avonds)
• Revisie (murāja’ah) van een tekst die je hebt gememoriseerd of memoriseer een tekst (30 min. ‘s avonds)

Totaal: 170 minuten per dag (+/- 3 uur): 40 min. ’s ochtends & 130 min. ’s avonds

Woensdag (Naḥw/Ṣarf/Arabisch)

• Qur’ān (30 min. ’s ochtends en ‘s avonds)
• Adhkār/Waẓīfah (10 min. ’s ochtends en ‘s avonds)
• “Al-Ājurrumiyyah” of “Treasures of Arabic Morphology” (min Kunūz aṣ-Ṣarf) van Shaykh Ebrahim Muhammad – wissel af in deze boeken en lees steeds uit 1 boek (30 min. ’s avonds)
• “Kalīlah wa Dimnah” van Abdullah ibn al-Muqaffa of “Qaṣaṣ an-Nabiyyīn” van an-Nadwi – wissel af in deze boeken en lees steeds uit 1 boek (30 min. ’s avonds)
• Revisie (murāja’ah) van een tekst die je hebt gememoriseerd of memoriseer een tekst (30 min. ‘s avonds)

Totaal: 170 minuten per dag (+/- 3 uur): 40 min. ’s ochtends & 130 min. ’s avonds

Donderdag (Iḥsān)

• Qur’ān (30 min. ’s ochtends en ‘s avonds)
• Adhkār/Waẓīfah (10 min. ’s ochtends en ‘s avonds)
• “Al-Qushayri’s Epistle on Sufism” van Abu al-Qasim al-Qushayri of Madārij as-Sālikīn van Ibn al-Qayyim – wissel af in deze boeken en lees steeds uit 1 boek (30 min. ’s avonds)
• 40 Aḥādīth an-Nawawī of 40 Aḥādīth over de gunsten van de Qur’ān (30 min. ’s avonds)
• Revisie (murāja’ah) van een tekst die je hebt gememoriseerd of memoriseer een tekst (30 min. ‘s avonds)

Totaal: 170 minuten per dag (+/- 3 uur): 40 min. ’s ochtends & 130 min. ’s avonds

Vrijdag (‘Aqīdah)

• Qur’ān (30 min. ’s ochtends en ‘s avonds)
• Adhkār/Waẓīfah (10 min. ’s ochtends en ‘s avonds)
• ‘Aqīdatu l-‘Awwām (het credo voor de leken) van Shaykh Ahmad al-Marzuqi al-Maliki of ‘Aqīdatu ṭ-Ṭaḥāwiyyah – wissel af in deze boeken en lees steeds uit 1 boek (30 min. ’s avonds)
• Fiqh al-Akbar van Abu Hanifah explained by Abu al-Muntaha al-Maghnisawi of “De Schone Namen van Allah” – wissel af in deze boeken en lees steeds uit 1 boek (30 min ’s avonds)
• Revisie (murāja’ah) van een tekst die je hebt gememoriseerd of memoriseer een tekst (30 min. ‘s avonds)

Totaal: 170 minuten per dag (+/- 3 uur): 40 min. ’s ochtends & 130 min. ’s avonds

Zaterdag (Recreatie)

• Qur’ān (30 min. ’s ochtends en ‘s avonds)
• Adhkār/Waẓīfah (10 min. ’s ochtends en ‘s avonds)
• Recreatie met familie/vrienden

Totaal: 80 minuten per dag (+/- 1.3 uur): 40 min. ’s ochtends en 40 min. ‘s avonds

Zondag (Recreatie)

• Qur’ān (30 min. ’s ochtends en ‘s avonds)
• Adhkār/Waẓīfah (10 min. ’s ochtends en ‘s avonds)
• Recreatie met familie/vrienden

Totaal: 80 minuten per dag (+/- 1.3 uur): 40 min. ’s ochtends en 40 min. ’s avonds

Gewoon blijven lezen en blijf weg van die Fitnah, meer niet…

Die beperkte praktische beleving van toen

Toen ik nog maar net bekeerd was (24 jaar geleden) was er geen uitgebreid boek te krijgen over islam, geen les om te volgen in de moskee (in het Nederlands), geen online lessen over enig islamitisch onderwerp…

Het enige wat er toen was:
was dagelijks naar de moskee gaan, met handen en voeten en een soort van gebarentaal wat van de Arabische taal proberen op te vangen, kijken naar hoe de imam en medebroeders het gebed uitvoerden en dit proberen te kopiëren, vele gesprekken voeren en kennismaken met zoveel mogelijk broeders om al het mooie van de islam te leren kennen. Ik begon mijn eerste lessen Arabisch bij de lokale imam thuis en leerde wat basis fiqh-gerelateerde zaken tussen deze lessen door, zoals de Fiqh van Salat, Wudu’ en Ghusl, enz.

Daarnaast werd ik regelmatig uitgenodigd bij mensen thuis – bijvoorbeeld als er iemand ging trouwen of bij een geboorte van een kind – waarbij er gezamenlijk Qur’ān en Du’a werd opgelezen. Zo ook, werd er regelmatig na het gebed in de moskee gezamenlijk Qur’ān en Du’a opgelezen, bijvoorbeeld Surah al-Mulk of al-Waqi’ah afsluitend met de bekende du’a ‘Sayyid al-Istighfar’. En niet te vergeten werd er elke ochtend en avond de Hizb gezamenlijk in de moskee opgelezen die ik regelmatig probeerde mee te volgen/lezen en alleen al om mijn niveau van het Arabisch wat op te krikken. Ik was lid van een maandblad genaamd El-Tawheed waarin diverse onderwerpen in het Nederlands werden uiteengezet en ik beluisterde de opgenomen Khutba’s op cassettebandjes van imam ‘Abdel Wahid van Bommel in het Nederlands…

That’s it… dit was mijn beleving van toen, soms vond ik het te beperkt en wenste ik meer diepgang in Fiqh-gerelateerde zaken, wat meer tempo tijdens de lessen Arabisch, wat boeken in het Nederlands en wat lessen in het Nederlands in de moskee. Hoe dan ook, dat was die tijd en ondanks de beperkingen, was het mijn persoonlijke ervaring en een bijzondere en prachtige kennismaking met de bezieling van de islam. Iets waar ik dagelijks naar snak om naar terug te keren, naar die zo eenvoudige praktische beleving van de islam.

Nu anno 2019:
Een overvloed aan boeken en lessen in het Nederlands in moskeeën zowel online als op social media. Fiqh-gerelateerde onderwerpen over sokken, mawlid’s, maanbezichting, gezamenlijk Qur’an lezen, het wel of niet volgen van een Madhab, enz. Niet te vergeten de dagenlange discussies met moddergooien op social media over Aqidah, Wahhabi’s, Soefie’s en wie je wel of niet mag je volgen. Moskeeën, organisaties en broeders die tegenover elkaar staan vanwege al die discussies en meningsverschillen… Kortom alleen maar onrust en geen bezieling, en geen mooie bijzondere doorgang voor net bekeerde moslims, laat staan voor niet-moslims.

Geef mij maar die eenvoudige en beperkte praktische beleving van toen…