Gewoon blijven lezen

Lees dagelijks tot wekelijks wat standaard teksten om spiritueel fit te blijven. Dit is een absolute noodzaak. Ook heb je de meeste boeken of teksten al eens gelezen of bestudeerd, blijf het gewoon herhalen. Het hoeven geen dikke en moeilijke pillen te zijn. Houd het simpel. Maak een leesschema en verdeel het over de week of maand. Lees iets over Fiqh, ‘Aqidah, Arabisch en Iḥsān verdeeld over de week en lees steeds minimaal 30 minuten per boek of onderwerp. Gewoon lezen meer niet. Blijf de basisboeken herhalen. De grote geleerden uit het verleden deden dit standaard, ook om teksten te blijven reviseren.

Als men zich wat meer zou focussen op een persoonlijk (lees) programma, dan houdt men ook geen tijd meer over om deel te nemen aan die hedendaagse Fitnah-discussies op sociale media waar maar geen einde aan lijkt te komen.

Hieronder een voorbeeld van een leesschema. Je kunt per dag en wekelijks wat afwisselen in boeken. Maak jouw eigen schema en stel prioriteiten. Kun je bijvoorbeeld maar een uurtje per dag lezen, dan lees twee boeken per dag, elk boek 30 minuten. Heb je meer tijd, dan lees meer…

Maandag (Fiqh)

• Qur’ān (30 min. ’s ochtends en ‘s avonds)
• Adhkār/Waẓīfah (10 min. ’s ochtends en ‘s avonds)
• Fiqh afhankelijk van welke richting die je volgt, bijv. voor de Māliki’s: “al-Murshid al-Mu’īn” van Ibn ‘Āshir of “Pilaren van de islam” van Qāḍī ‘Iyāḍ of “De Essenties van Aanbidding” – wissel af in deze boeken en lees steeds uit 1 boek (30 min. ‘s avonds)
• “Sharḥ al-Waraqāt” van al-Juwaynī & al-Maḥallī of “Inleiding tot het Islamitisch Recht” van Ahmed Akgündüz (30 min. ‘s avonds)
• Revisie (murāja’ah) van een tekst die je hebt gememoriseerd of memoriseer een tekst (30 min. ‘s avonds)

Totaal: 170 minuten per dag (+/- 3 uur): 40 min. ’s ochtends & 130 min. ’s avonds

Dinsdag (Sīrah)

• Qur’ān (30 min. ’s ochtends en ‘s avonds)
• Adhkār/Waẓīfah (10 min. ’s ochtends en ‘s avonds)
• “Seerah van de Profeet ﷺ Muḥammad” van ‘Abd al-Ghaniyy al-Maqdisiyy of “Muhammad, His Life Based on the Earliest Sources” Martin Lings of “Onze Meester Mohammed, de Boodschapper van Allah” van Imam Siraj ad-Deen al-Husayni, vertaald door Harun Verstaen of “Zād al-Ma’ād” (Provisions Of The Afterlife) van Ibn al-Qayyim – wissel af in deze boeken en lees steeds uit 1 boek (30 min. ‘s avonds)
• as-Shamā`il at-Tirmidhī (30 min. ‘s avonds)
• Revisie (murāja’ah) van een tekst die je hebt gememoriseerd of memoriseer een tekst (30 min. ‘s avonds)

Totaal: 170 minuten per dag (+/- 3 uur): 40 min. ’s ochtends & 130 min. ’s avonds

Woensdag (Naḥw/Ṣarf/Arabisch)

• Qur’ān (30 min. ’s ochtends en ‘s avonds)
• Adhkār/Waẓīfah (10 min. ’s ochtends en ‘s avonds)
• “Al-Ājurrumiyyah” of “Treasures of Arabic Morphology” (min Kunūz aṣ-Ṣarf) van Shaykh Ebrahim Muhammad – wissel af in deze boeken en lees steeds uit 1 boek (30 min. ’s avonds)
• “Kalīlah wa Dimnah” van Abdullah ibn al-Muqaffa of “Qaṣaṣ an-Nabiyyīn” van an-Nadwi – wissel af in deze boeken en lees steeds uit 1 boek (30 min. ’s avonds)
• Revisie (murāja’ah) van een tekst die je hebt gememoriseerd of memoriseer een tekst (30 min. ‘s avonds)

Totaal: 170 minuten per dag (+/- 3 uur): 40 min. ’s ochtends & 130 min. ’s avonds

Donderdag (Iḥsān)

• Qur’ān (30 min. ’s ochtends en ‘s avonds)
• Adhkār/Waẓīfah (10 min. ’s ochtends en ‘s avonds)
• “Al-Qushayri’s Epistle on Sufism” van Abu al-Qasim al-Qushayri of Madārij as-Sālikīn van Ibn al-Qayyim – wissel af in deze boeken en lees steeds uit 1 boek (30 min. ’s avonds)
• 40 Aḥādīth an-Nawawī of 40 Aḥādīth over de gunsten van de Qur’ān (30 min. ’s avonds)
• Revisie (murāja’ah) van een tekst die je hebt gememoriseerd of memoriseer een tekst (30 min. ‘s avonds)

Totaal: 170 minuten per dag (+/- 3 uur): 40 min. ’s ochtends & 130 min. ’s avonds

Vrijdag (‘Aqīdah)

• Qur’ān (30 min. ’s ochtends en ‘s avonds)
• Adhkār/Waẓīfah (10 min. ’s ochtends en ‘s avonds)
• ‘Aqīdatu l-‘Awwām (het credo voor de leken) van Shaykh Ahmad al-Marzuqi al-Maliki of ‘Aqīdatu ṭ-Ṭaḥāwiyyah – wissel af in deze boeken en lees steeds uit 1 boek (30 min. ’s avonds)
• Fiqh al-Akbar van Abu Hanifah explained by Abu al-Muntaha al-Maghnisawi of “De Schone Namen van Allah” – wissel af in deze boeken en lees steeds uit 1 boek (30 min ’s avonds)
• Revisie (murāja’ah) van een tekst die je hebt gememoriseerd of memoriseer een tekst (30 min. ‘s avonds)

Totaal: 170 minuten per dag (+/- 3 uur): 40 min. ’s ochtends & 130 min. ’s avonds

Zaterdag (Recreatie)

• Qur’ān (30 min. ’s ochtends en ‘s avonds)
• Adhkār/Waẓīfah (10 min. ’s ochtends en ‘s avonds)
• Recreatie met familie/vrienden

Totaal: 80 minuten per dag (+/- 1.3 uur): 40 min. ’s ochtends en 40 min. ‘s avonds

Zondag (Recreatie)

• Qur’ān (30 min. ’s ochtends en ‘s avonds)
• Adhkār/Waẓīfah (10 min. ’s ochtends en ‘s avonds)
• Recreatie met familie/vrienden

Totaal: 80 minuten per dag (+/- 1.3 uur): 40 min. ’s ochtends en 40 min. ’s avonds

Gewoon blijven lezen en blijf weg van die Fitnah, meer niet…

Die beperkte praktische beleving van toen

Toen ik nog maar net bekeerd was (24 jaar geleden) was er geen uitgebreid boek te krijgen over islam, geen les om te volgen in de moskee (in het Nederlands), geen online lessen over enig islamitisch onderwerp…

Het enige wat er toen was:
was dagelijks naar de moskee gaan, met handen en voeten en een soort van gebarentaal wat van de Arabische taal proberen op te vangen, kijken naar hoe de imam en medebroeders het gebed uitvoerden en dit proberen te kopiëren, vele gesprekken voeren en kennismaken met zoveel mogelijk broeders om al het mooie van de islam te leren kennen. Ik begon mijn eerste lessen Arabisch bij de lokale imam thuis en leerde wat basis fiqh-gerelateerde zaken tussen deze lessen door, zoals de Fiqh van Salat, Wudu’ en Ghusl, enz.

Daarnaast werd ik regelmatig uitgenodigd bij mensen thuis – bijvoorbeeld als er iemand ging trouwen of bij een geboorte van een kind – waarbij er gezamenlijk Qur’ān en Du’a werd opgelezen. Zo ook, werd er regelmatig na het gebed in de moskee gezamenlijk Qur’ān en Du’a opgelezen, bijvoorbeeld Surah al-Mulk of al-Waqi’ah afsluitend met de bekende du’a ‘Sayyid al-Istighfar’. En niet te vergeten werd er elke ochtend en avond de Hizb gezamenlijk in de moskee opgelezen die ik regelmatig probeerde mee te volgen/lezen en alleen al om mijn niveau van het Arabisch wat op te krikken. Ik was lid van een maandblad genaamd El-Tawheed waarin diverse onderwerpen in het Nederlands werden uiteengezet en ik beluisterde de opgenomen Khutba’s op cassettebandjes van imam ‘Abdel Wahid van Bommel in het Nederlands…

That’s it… dit was mijn beleving van toen, soms vond ik het te beperkt en wenste ik meer diepgang in Fiqh-gerelateerde zaken, wat meer tempo tijdens de lessen Arabisch, wat boeken in het Nederlands en wat lessen in het Nederlands in de moskee. Hoe dan ook, dat was die tijd en ondanks de beperkingen, was het mijn persoonlijke ervaring en een bijzondere en prachtige kennismaking met de bezieling van de islam. Iets waar ik dagelijks naar snak om naar terug te keren, naar die zo eenvoudige praktische beleving van de islam.

Nu anno 2019:
Een overvloed aan boeken en lessen in het Nederlands in moskeeën zowel online als op social media. Fiqh-gerelateerde onderwerpen over sokken, mawlid’s, maanbezichting, gezamenlijk Qur’an lezen, het wel of niet volgen van een Madhab, enz. Niet te vergeten de dagenlange discussies met moddergooien op social media over Aqidah, Wahhabi’s, Soefie’s en wie je wel of niet mag je volgen. Moskeeën, organisaties en broeders die tegenover elkaar staan vanwege al die discussies en meningsverschillen… Kortom alleen maar onrust en geen bezieling, en geen mooie bijzondere doorgang voor net bekeerde moslims, laat staan voor niet-moslims.

Geef mij maar die eenvoudige en beperkte praktische beleving van toen…

Digitaal detoxen

Digitaal detoxen, internetdieet of gewoon helemaal stoppen met internet thuis?

Ik heb er vaker aan gedacht om te stoppen met het internet thuis. Er zijn zoveel bijzondere voordelen om niet meer ‘connected’ te zijn:

• meer vrije tijd
• betere kwaliteit in ‘ibādah (daden van aanbidding)
• meer tijd voor vrijwillige daden van ‘ibādah
• meer tijd om te lezen
• geen afleiding tijdens het studeren
• studeren vanuit een boek
• meer tijd voor spirituele ontwikkeling
• langer in de moskee aanwezig zijn
• beter slapen
• meer focus op jezelf i.p.v. op anderen
• meer tijd voor je gezin
• geen onzin om te lezen, te zien of te horen
• kwaliteit in omgang met je ‘echte’ vrienden
• je eigen hersenen gebruiken en stimuleren om ergens te geraken hetzij op een locatie of om iets op te zoeken
• en er zijn vast en zeker nog meer voordelen…

Jouw rekeningen kun je bijvoorbeeld betalen bij de bank. Er zijn genoeg openbare wifi’s om even je email te checken. Je kunt je laptop of telefoon goed beveiligen om veilig op een openbare wifi even wat dingen op te zoeken. Bij de bibliotheek kun je gratis of tegen een paar euro even inloggen en de nodige zaken regelen.

Je kunt inderdaad niet meer dagelijks ‘appen’ met je vrienden, maar dan zul je wel de ware vriendschap van je vrienden gaan ontdekken.

Hoe mooi zou het zijn om weer eens brief te schrijven naar iemand? Met de hand geschreven en goed nagedacht over wat je schrijft, met veel liefde. Wat zou je dan allemaal belangrijk vinden om te schrijven en welke zaken zou je achterwege laten? Want het duurt dan toch wel even voordat je een antwoord krijgt. Hoeveel waarde zal zo’n brief opeens krijgen? Weeg dit maar eens af aan al die app-berichten…

Ik ben opgegroeid in een tijd zonder laptop, pc, gsm, etc. Het enige wat wij thuis hadden was een loodzware televisie, VHS video-player (en later een dvd-player) en een degelijke stereo-installatie, en er liepen wat mensen rond met een pieper (pager). We hadden een vaste telefoon thuis op een kastje staan in de hoek van de woonkamer, and that’s it…

O ja, en soms een hadden we tijdje een abonnement op de ochtendkrant.

Ik had geen behoefte aan: een mobiele telefoon, een pc, om ‘connected’ te zijn met de wereld, om te weten wat anderen dachten over anderen, etc. Waarom niet? Het was er gewoon niet. Die behoefte werd niet geprikkeld, omdat die dingen er niet waren. Er waren anderen dingen die ik bijzonder vond en door geprikkeld werd.

Als tiener was ik buiten, in de natuur, met vrienden, op de fiets, of achter een encyclopedie of een goed boek, op mijn skateboard, graffiti spuiten, tekenen, sporten, steeds opzoek naar creativiteit…

Later toen ik mijn rijbewijs kreeg en ik reed naar een onbekende locatie, dan gebruikte ik een papieren landkaart. En nu nog steeds maak ik zo min mogelijk gebruik van een navigatiesysteem. Ik print de route nog liever uit en dat ik mij onderweg zelfs eens vergis, dan dat ik mij laat leiden door een stem. Puur alleen om mijn hersenen te blijven prikkelen en mijn gevoel voor geografische oriëntatie niet te verliezen. Nu de dag van vandaag raken mensen al de weg kwijt in het centrum, of vinden mensen de weg naar een andere stad (35 km verderop) niet eens zonder een Tomtom?

Als ik praat over het memoriseren van een islamitisch gedicht of het memoriseren van de Qur’ān, dan beginnen mensen opeens ongemakkelijk te lachen of te fronsen? Alsof ik spreek over een onmogelijke taak en een grote last die ik ze wil opleggen? Of dat ze zeggen: “Ik heb het te druk.”

Vindt je het gek? De hele dag ‘connected’ zijn met alles en iedereen, behalve met jezelf is inderdaad erg tijdrovend.

Waar is de stimulans voor jouw hersenen? Hoe prikkelen wij onze hersenen de dag vandaag? Sta hier eens maar bij stil? Hoe voed jij jouw hersenen?

Ik ben er van overtuigd dat een internet-detox je meer goed zal doen dan de vele voordelen die je nu al aan het bedenken bent, en wellicht bijna een paniekaanval krijgt bij het idee om geen internet meer te hebben in jouw leven.

Moge Allāh ons vergeven, ons in staat stellen om onze kostbare tijd nuttig te gebruiken, en om spiritueel te groeien naar Hem – āmīn.