Workshop Murāqabah concept

In shā Allāh ben ik van plan om een workshop te gaan voorbereiden over het onderwerp: ‘positieve mindset, mindfulness’ of anders genoemd: Murāqabah

(Murāqabah). Deze term is van toepassing op de waakzame concentratie, met alle kracht van geest en gedachte en verbeelding, en onderzoek waarmee men zorgvuldig waakt over zichzelf. Door middel van Murāqabah waakt een persoon over zijn (spirituele) hart en z’n gedachtengang. Hiermee verkrijgt hij/zij inzicht in de relatie van het hart met zijn Schepper en zijn eigen omgeving. Er zijn vele Āyāt in de Qurān en profetische overleveringen die dit concept heel duidelijk ondersteunen.

Ik ben ervan overtuigd dat hier wel een grote behoefte aan is om wat meer inzicht over te krijgen. In deze workshop zou ik onderwerpen kunnen behandelen zoals:

• een positieve mindset hebben
• goed denken over Allāh
• negatieve gedachten verbuigen
• wat jij denkt is wat jij wordt
• wat jij voelt is wat je aantrekt
• depressie en angst
• heling middels de Qur’ān
• de positieve effecten van Dhikr en Qur’ān-recitatie
• geduld bij beproevingen
• vergiffenis in de Qurān en Sunnah
• liefde in de Qurān en Sunnah
• het belang van broederschap
• ontwikkelen van een spiritueel karakter
• type mensen die je niet in je leven wilt hebben
• klassieke valkuilen van de Satan
• hoe omgaan met jezelf na een zonde
• de invloed van positieve en negatieve prikkels op je lichaamscellen

Ik heb nog geen datum gepland voor deze workshop en ik zit nog een research-fase over dit thema omdat ik zelf ook nog een hoop moet opsteken hiervan. Vele zaken zijn wel al vrij helder voor mij geworden en wil het graag in een toegankelijke en praktische vorm gieten zodat iedereen hiervan kan profiteren. Wa khair in shā Allāh, ik verneem graag jullie reacties hierover.

De ziel en de maan

In sha Allah nog heel even en dan komt mijn nieuwe boek uit!

‘De ziel en de maan’
Een traktaat op het pad van de zoeker

Een inspirerend gedicht bestaande uit zo’n vierhonderd strofen met eindrijm. De zoeker – jij als lezer – wordt in dit didactisch gedicht meegenomen op een spirituele reis begeleid met raadgevingen over diverse onderwerpen. De zoeker op het pad maakt kennis met de vele deugden van Dhikr en kan niet anders dan geïnspireerd raken om zijn proviand onderweg aan te vullen met het alsmaar toenemende bewustzijn van de aanwezigheid van Allāh. Het boek wordt afgerond met een mijn persoonlijke Waẓīfah, een litanie die tweemaal dagelijks opgelezen kan worden voor ‘spirituele investering’, volledig gebaseerd op de Qur’ān en de Sunnah.

Inhoud:

• Inleiding auteur
• Introductie: Drank van puurheid en Zijn genade
• Sterk verlangen om spiritueel te ontwaken
• De primordiale staat
• Het credo van verlossing
• Spirituele inspectie door zelfreflectie
• Het bewaken van het hart
• De wonderen van het hart
• Oprechte spijt
• Het bewaken van de zintuigen
• Aparte reminder: Yā Nafsī
• Focus in het gebed!
• Aparte reminder: harde tijden
• Etiquette van Dhikr
• De deugd van Dhikr
• Noodzakelijk spiritueel recept
• Aparte reminder: niet zo vroom? Doe minstens alsof
• De ziel en de maan
• Een fysieke beschrijving van de Profeet ﷺ
• Aparte reminder: alles in handbereik
• Sta eens stil bij jouw recitatie
• Gebeden in de kwantiteit van overvloedigheid
• Tijdstippen van de gebeden over de Profeet ﷺ
• De Schone Namen van Allāh
• Slotwoord: U blindelings vertrouwen, yā Wakīl
• Waẓīfah (spirituele investering)
• Literatuurlijst
__________________
Ik wil jou graag als eerste informeren over de verschijning daarvan. Hiervoor wil de uitgever een eenmalige promotiemailing aan een selecte groep mensen sturen die mogelijk geïnteresseerd zijn. Je helpt mij hiermee het boek een vliegende start te geven.

Vanwege de spam-wetgeving ben ik verplicht expliciet toestemming aan je te vragen voor het versturen van de eenmalige mailing. Mocht je als eerste op de hoogte gebracht willen worden, wil je dan reageren met:

“Ja, ik geef toestemming voor gebruik van mijn e-mailadres voor het toezenden van een eenmalige promotiemailing over jouw boek.”

Stuur me een mail met de bovenstaande tekst met je toestemming naar mailadres:

bosmans75@live.nl

Barak Allahu fikum wa khair in sha Allah.

Workshop ‘Vriendschap met de Qur’an’ in Moskee Zeist

De workshop zal gehouden worden op zondag 3 maart van 10:00 tot 12:30 in sha Allah.

Dit is niet onze reguliere workshop vanuit de groep ‘Mijn vriendschap met de Qur’an’ georganiseerd. Ik ben hiervoor apart benaderd geworden.

Zijt welkom, wa khair in sha Allah. Klik op de link van de webpagina hieronder voor meer informatie.

http://moskeezeist.nl/workshop-vriendschap-met-de-quran/