Start module 2: de Essenties van Arabische Grammatica en Morfologie

Module 2: de Essenties van Arabische Grammatica en Morfologie. De lessen zal ik op mijn YouTube kanaal beschikbaar stellen.

Je dient wel zelf het lesboek te bestellen via onderstaande link.

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=7758

Kosten: gratis deelname.

Vrijwillige bijdrage is altijd welkom.

Bankrekening: NL32 RBRB 0965 3949 64 ten name van: BOSMANS TM

Vermeld het specifieke doel erbij van je bijdrage, bijv: module 2 Arabische grammatica

Zie hier voor meer info over vrijwillige bijdrage:

https://sacred-seminars.com/category/vrijwillige-donatie/

Hier de afspeellijst:

De essenties van Arabische grammatica en morfologie (uitleg): http://www.youtube.com/watch?v=sXM9u_NVe4Y&list=PLwyuKBLUZTsPst0Vhcl_lTPMOVmhB1fZM

Workshop Murāqabah concept

In shā Allāh ben ik van plan om een workshop te gaan voorbereiden over het onderwerp: ‘positieve mindset, mindfulness’ of anders genoemd: Murāqabah

(Murāqabah). Deze term is van toepassing op de waakzame concentratie, met alle kracht van geest en gedachte en verbeelding, en onderzoek waarmee men zorgvuldig waakt over zichzelf. Door middel van Murāqabah waakt een persoon over zijn (spirituele) hart en z’n gedachtengang. Hiermee verkrijgt hij/zij inzicht in de relatie van het hart met zijn Schepper en zijn eigen omgeving. Er zijn vele Āyāt in de Qurān en profetische overleveringen die dit concept heel duidelijk ondersteunen.

Ik ben ervan overtuigd dat hier wel een grote behoefte aan is om wat meer inzicht over te krijgen. In deze workshop zou ik onderwerpen kunnen behandelen zoals:

• een positieve mindset hebben
• goed denken over Allāh
• negatieve gedachten verbuigen
• wat jij denkt is wat jij wordt
• wat jij voelt is wat je aantrekt
• depressie en angst
• heling middels de Qur’ān
• de positieve effecten van Dhikr en Qur’ān-recitatie
• geduld bij beproevingen
• vergiffenis in de Qurān en Sunnah
• liefde in de Qurān en Sunnah
• het belang van broederschap
• ontwikkelen van een spiritueel karakter
• type mensen die je niet in je leven wilt hebben
• klassieke valkuilen van de Satan
• hoe omgaan met jezelf na een zonde
• de invloed van positieve en negatieve prikkels op je lichaamscellen

Ik heb nog geen datum gepland voor deze workshop en ik zit nog een research-fase over dit thema omdat ik zelf ook nog een hoop moet opsteken hiervan. Vele zaken zijn wel al vrij helder voor mij geworden en wil het graag in een toegankelijke en praktische vorm gieten zodat iedereen hiervan kan profiteren. Wa khair in shā Allāh, ik verneem graag jullie reacties hierover.

Workshop ‘Vriendschap met de Qur’an’ in Moskee Zeist

De workshop zal gehouden worden op zondag 3 maart van 10:00 tot 12:30 in sha Allah.

Dit is niet onze reguliere workshop vanuit de groep ‘Mijn vriendschap met de Qur’an’ georganiseerd. Ik ben hiervoor apart benaderd geworden.

Zijt welkom, wa khair in sha Allah. Klik op de link van de webpagina hieronder voor meer informatie.

http://moskeezeist.nl/workshop-vriendschap-met-de-quran/