Een korte traktatie over doctrine

Bij deze een korte traktatie over doctrine;
Dus niet vergeten in je dagelijkse routine.

Allāh is de Enige zonder deelgenoten;
Niets lijkt op Hem bij deze uitgesloten.

Hij lijkt niet op hetgeen wat is gecreëerd;
Noch op wat een ander steeds beweert.

Behalve wat Hij wil, er gebeurt niets;
Geen enkele verbeelding noch zoiets

– kan Hem bevatten en geen begrip;
kan Hem snappen noch via een trip.

Hij is de Eeuwige zonder een begin;
Eeuwigdurend zonder einde en gezellin.

De Altijd Levende Die niet zal sterven;
Geen slaap of sluimer zal Hem onterven.

Hij schept zonder noodzaak en voorziet;
In Zijn schepping zonder moeite en limiet.

Hij brengt de dood zonder angst met beleid;
Hij wekt op zonder problemen noch arbeid.

Allāh bestond al vóór de gehele schepping;
Met al Zijn Attributen en de gehele setting.

Alle Lof aan Allāh, de Verhevene en Enige;
Die profeten stuurde en mensen verenigde

– met Zijn beste creatie, het zegel der profeten;
De reden van onze schepping, nooit geweten?

(Gebaseerd op al-‘Aqīdah aṭ-Ṭaḥāwiyyah)

Vasten middels de juiste Intentie

De juiste intentie maakt alles geldig, een belangrijke conditie;
Voor de Farḍ en zowel voor de Sunnah, een specifieke ambitie.

De Niyyah is een verplicht onderdeel en dien je van te voren;
Vóór Fajr aan Allāh duidelijk te tonen, maar niet te laten horen.

Ṣawm een Farḍ voor iedere moslim vanaf de puberteit en ouder;
Die niet ziek is de gehele maand Ramaḍān, met kop en schouder.

Indien men vrouwelijk bloed verliest, zowel de postnatale fasen;
Gelukkig hebben zij de rest van het jaar de tijd dit weer in te halen.

En ook voor degenen die ziek zijn of voor hen tijdens een reis;
Zowel de vrouwen met twee harten stellen dit soms zeer op prijs.

Ook bij neonatus en het geven van de natuurlijke voedingsbron;
Indien men vreest voor het welzijn van hen beiden, is dit daarom.

Wel goed te begrijpen bij deze laatste regel, alleen wanneer nodig is;
Weet dat bij genoeg energie en inspanning de beloning bij Allāh is.

Vóór het verschijnen van de witte draad aan de horizon tot en met;
Wanneer de zon de bodem weer raakt, blijven onze organen bezet.

Volgens de Sunnah en medisch bewezen is dit de beste medicijn;
Om ons hart en lichaam goed te reinigen en tevens goed voor de lijn.

Enig opwindend genot met emissie als gevolg verbreekt het vasten;
Zo ook opzettelijk braken, injecties, eten en drinken zal dit belasten.

Haast je met een dadel en wat water tijdens het verbreken van de dag;
Uitstel tot het laatste moment in de ochtend, een Sunnah zeer bedacht.

Tijdens dit spirituele traject dien jij je tong overvloedig te beschermen;
Ook over de rest van je lichaamsdelen dien jij je feilloos te ontfermen.

Inclusief het laatste vers gebaseerd op Māliki Fiqh zul je gaan zien;
Dat de basis van het Vasten eenvoudig is uitgelegd bij nader inzien.

(Aparte Reminder)

Als honger lijden zoals arme mensen het doel zou zijn van het vasten;
Het niet verplicht zou zijn voor de armen om hen hiermee te belasten.

Het doel van vasten is Taqwa afgeleid van het werkwoord Ta-qi-ya;
Betekent “vroomheid verkrijgen” en daarmee jij je beschermt, zodra.

Vroomheid het enige middel is, in combinatie met sterke overtuiging;
En je daarmee beschermt tegen de gevolgen van spirituele aftuiging.

Werkelijk volgens de Sunnah en medisch bewezen de beste medicijn;
Om onze ziel te reinigen, de beste weg naar Allāh’s verheven Domein.

Zij met de meeste honger zijn degenen die hun magen niet vergeten;
Want degene zonder honger is hij die zijn verlangens doet vergeten.

Verbreekt het vasten met een dadel, wat water en een oprechte Du’ā`;
Met de juiste intentie, moge het vasten geaccepteerd worden hierna.

Zakariya Bosmans, De Essenties van Aanbidding (Uitgeverij Boekscout, eerste druk, Soest 2016) – Vasten middels de juiste Intentie. Dichtregels 256-274, pp 42-43.

Workshop Murāqabah concept

In shā Allāh ben ik van plan om een workshop te gaan voorbereiden over het onderwerp: ‘positieve mindset, mindfulness’ of anders genoemd: Murāqabah

(Murāqabah). Deze term is van toepassing op de waakzame concentratie, met alle kracht van geest en gedachte en verbeelding, en onderzoek waarmee men zorgvuldig waakt over zichzelf. Door middel van Murāqabah waakt een persoon over zijn (spirituele) hart en z’n gedachtengang. Hiermee verkrijgt hij/zij inzicht in de relatie van het hart met zijn Schepper en zijn eigen omgeving. Er zijn vele Āyāt in de Qurān en profetische overleveringen die dit concept heel duidelijk ondersteunen.

Ik ben ervan overtuigd dat hier wel een grote behoefte aan is om wat meer inzicht over te krijgen. In deze workshop zou ik onderwerpen kunnen behandelen zoals:

• een positieve mindset hebben
• goed denken over Allāh
• negatieve gedachten verbuigen
• wat jij denkt is wat jij wordt
• wat jij voelt is wat je aantrekt
• depressie en angst
• heling middels de Qur’ān
• de positieve effecten van Dhikr en Qur’ān-recitatie
• geduld bij beproevingen
• vergiffenis in de Qurān en Sunnah
• liefde in de Qurān en Sunnah
• het belang van broederschap
• ontwikkelen van een spiritueel karakter
• type mensen die je niet in je leven wilt hebben
• klassieke valkuilen van de Satan
• hoe omgaan met jezelf na een zonde
• de invloed van positieve en negatieve prikkels op je lichaamscellen

Ik heb nog geen datum gepland voor deze workshop en ik zit nog een research-fase over dit thema omdat ik zelf ook nog een hoop moet opsteken hiervan. Vele zaken zijn wel al vrij helder voor mij geworden en wil het graag in een toegankelijke en praktische vorm gieten zodat iedereen hiervan kan profiteren. Wa khair in shā Allāh, ik verneem graag jullie reacties hierover.