Een betekenisvol gebed [2]

De grootste en meest belangrijke hulpvraag die wij hebben en wel minstens 17 keer per dag vragen aan Allāh: “Leid ons op het Rechte Pad”. Deze vraag aan Allāh is wellicht het belangrijkste van het hele gebed. Ik bedoel als jij jezelf betrapt dat je met jouw gedachten (ver) bent afgedwaald, probeer dan op z’n minst niet af te dwalen bij deze hulpvraag. Hopelijk dat je vlak na het gebed nog weet dat je deze vraag hebt gesteld en niet alleen slechts wat woorden hebt opgezegd. De band die jij hebt met jouw gebed zegt iets over de band die jij hebt met Allāh. De status van jouw gebed zegt iets over jouw daden.

In een ḥadīth van imām Muslim overgeleverd Abū Hurayrah – Allāh is tevreden over hem – dat de Profeet ﷺ zei: “De eerste daad waar de mens op de Dag der Opstanding rekenschap over zal moeten afleggen, is zijn Ṣalāt (gebed). Wanneer dat in orde is, slaagt hij en heeft hij succes; wanneer dat niet in orde is, dan heeft hij gefaald en is hij verloren…”

We weten middels diverse studies hoe de Qur’ān is geopenbaard en dat deze openbaringen op aarde hebben plaatsgevonden gedurende 23 jaar tijdens de profeetschap van onze meester Mohammed ﷺ. Echter, de opdracht tot het aanbidden van Allāh is gegeven aan de profeet Mohammed ﷺ gedurende zijn hemelreis, ook wel bekend als de Mi’rāj. Gedurende deze hemelreis heeft de profeet Mohammed ﷺ persoonlijk van Allāh te horen gekregen dat het gebed verplicht is gesteld.

Het besef van het belang van het gebed zou je moeten kunnen inzien als je nagaat dat Allāh deze opdracht persoonlijk aan de profeet ﷺ heeft gegeven tijdens die nachtreis en werd niet verkondigd via de gebruikelijke openbaringen. Daarom is het gebed ook de enige pilaar van de vijf pilaren van de islām – waarvoor geen excuus is om niet te verrichten. Voor de overige praktiserende opdrachten, zoals het betalen van de Zakāt, het vasten in de maand Ramaḍān en het verrichten van de Ḥajj zijn er afwijkende regels afhankelijk van de omstandigheden waarin men verkeert. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld chronische ziektes, ouderdom, armoede, etc. Er bestaan voor deze verplichte pilaren een vervangende of afwijkende regelgeving indien deze omstandigheden aanwezig zijn. Echter, voor het gebed is er enkel tijdens de menstruatie en na de geboorte van een kind (de postnatale fase) een vrijstelling om het gebed te verrichten. Afgezien van dit verbod vanwege het ongemak en onreinheid, is er geen enkel excuus om het gebed niet te verrichten. Het gebed kan namelijk staand, zittend, liggend, met de ogen en zelfs met het hart verricht worden, indien men bijvoorbeeld verlamd is of ziek op bed ligt. Het druk hebben in het dagelijkse leven is dus zeker geen excuus om niet te bidden.

Allāh zegt in sūrah an-Nisā` hoofdstuk 4, op het einde van Āyah (Vers) 103:

Inna ṣ-Ṣalāta Kānat ‘alā l-Mu`minīna Kitāban Muwqūtan

“Waarlijk, het gebed is voor de gelovigen op vastgestelde tijden voorgeschreven.”

Bij dit Vers heb ik lang bij stilgestaan en waarom het zo belangrijk is om vijf keer per dag te bidden en waarom juist op die vastgestelde tijden. De profeet ﷺ werd gevraagd – in een ḥadīth uit de collectie van al-Bayhaqī: “Wat is de meest geliefde daad bij Allāh?’ De Profeet ﷺ zei: ‘Om het gebed op zijn vastgestelde tijd uit te voeren en degene die zijn gebed achterwege laat heeft geen īmān [geloof]. Voorwaar, het gebed is de pilaar van het geloof.’”

In de Mālikī wetschool wordt veel aandacht geschonken aan het optijd bidden. Vele ḥadīth collecties beginnen veelal met het hoofdstuk over de intentie of reinheid, maar de Muwaṭṭa` van imām Mālik begin direct met het hoofdstuk: “Kitāb Wuqūti ṣ-Ṣalāt” of “Kitāb Awqāti ṣ-Ṣalāt” – is maar net welk menuscriptversie je leest, maar dit is in ieder geval het hoofdstuk dat gaat over “de tijden van het gebed”. Vervolgens krijg je het hoofdstuk over reinheid en dan weer een aantal hoofdstukken over het gebed, waaronder het corrigeren van het gebed als je iets bent vergeten of iets hebt toegevoegd.

Dat het gebed persoonlijk aan de profeet ﷺ door Allāh is opgelegd zegt ten eerste veel over het belang van het gebed en ten tweede ook veel over de bijzondere verheven status van de profeet ﷺ. Er zijn talloze prachtige voorbeelden die we kunnen aanhalen om de bijzondere verheven status van de profeet ﷺ aan te duiden en de belangrijkste status van de profeet ﷺ is denk ik wel de Maqām Maḥmūd (geprezen positie). Deze positie wordt dagelijks opgenoemd in een smeekbede na de oproep van het gebed…

Meer… in de volgende post, in shā Allāh.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: