Deel 1/3 Tayammum – Substituut wassing

Tayammum technisch gezien een droge wassing met aarde;
Ofwel substituut wassing als vervanging met gelijke waarde.

Afgeleid van het werkwoord Tayam-ma-ma, voor het idee;
Zoals de intentie hebben, gericht en doelend op de volle zee.


Uitleg dichtregels 117-118:

Tayammum is technisch gezien een rituele “droge” wassing die wordt uitgevoerd wanneer er geen water voorhanden is of wanneer het water te weinig is, te duur is, noodzakelijk is voor het overleven van de mens of niet zuiver genoeg is om de algemene rituele wassingen mee te verrichten, maar ook als men een deel van het lichaam niet kan wassen bij ziekte en/of (open) wonden.

Deze droge wassing is een deelwassing, net zoals bij Wuḍū, maar nu met schone pure aarde. Makkelijk gezegd “zandwassing” of “droge wassing” of “wrijving met aarde”. Je zou het ook "substituut wassing” kunnen noemen als "vervanging" en is slechts tijdelijk totdat er weer water voorhanden is voor de Wuḍū en Ghusl, zoals Allāh dit in de Qur’ān heeft vermeld, Sūrah an-Nisā’. Tayammum heft dus geen lichamelijke onreinheid op, maar maakt slechts de handelingen van aanbiddingen tijdelijk geldig.

“O jullie die geloven, nadert het gebed niet in staat van dronkenschap, totdat jullie weten wat jullie zeggen. En (nadert het gebed) niet in staat van Janābah (rituele onreinheid na gemeenschap en orgasme), behalve als jullie op reis zijn, totdat jullie de (grote) wassing hebben verricht. En wanneer jullie ziek zijn of op reis, of als iemand van jullie van het toilet komt, of als jullie je vrouwen hebben aangeraakt (d.w.z. gemeenschap hebben gehad) en jullie vervolgens geen water kunnen vinden, verricht dan Tayammum met schone aarde en veeg hiermee over jullie gezichten en handen. Waarlijk, Allāh is Meest Vergevingsgezind, Meest Genade schenkend.” (Qur’ān 4:43)

Taalkundig is het woord Tayammum afgeleid van het stam-werkwoord Yam-ma en een ander werkwoord hier weer van afgeleidt is Tayam-ma-ma en betekent o.a. “gericht zijn op, of doel hebben op, de intentie hebben om, zich richten naar, bedoelen met”. In de Qur’ān 2:267 gebruikt Allāh deze laatstgenoemde vorm. Een naamwoord afgeleidt van het stamwerkwoord is Yamm(un) zoals in Qur’ān 7:136 en 20:39 en betekent o.a. “zee, open zee of volle zee.” Dus taalkundig gezien zou je kunnen zeggen dat je de bedoeling hebt of de intentie hebt om “de wassing met water” tijdelijk te vervangen (substitutie).

De Essenties van Aanbidding, Zakariya Bosmans (Uitgeverij Boekscout, Soest, eerste druk © 2016). Reiniging van de edele ledematen, Tayammum – Substituut wassing, dichtregels 117-128, pp. 27-28.

Bestel hier jouw exemplaar: https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=7147

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: