De wijsheid van ‘op elkaar lijkende Verzen’ in de Qur’ān

1- In de Qur’ān worden vele wijsheden, verhalen en doelen op verschillende plaatsen uitgedrukt; de Verzen lijken op elkaar in termen van hun uitdrukkingen en woorden; dus men denkt dat ze repetitief zijn, maar als je goed leest en probeert te begrijpen is uiteindelijk elk Vers net iets anders geformuleerd of soms een woord toegevoegd of juist weggelaten.
2- De Qur’ān is een boek van Dhikr, aanroeping, vermaning en uitnodiging. Het is niet ongewoon om Dhikr en aanroepingen te herhalen. Bij vele Du’ā` formules vanuit de Sunnah is het ook heel gebruikelijk om de Dhikr te herhalen, bijvoorbeeld 33x tot 100x en zelfs nog meer, zoals: Lā ilāha illā l-Lāh, Lā ḥawla wa lā quwwata illā billāh, al-Ḥamdulillāh, Allāhu Akbar, Astaghfirullāh, de Ṣalawāt-formules, enz.
3- Bovendien is niet iedereen in staat om de hele Qur’ān te lezen, maar meestal een enkel hoofdstuk of steeds dezelfde hoofdstukken. Omdat de belangrijkste wijsheden en doelen in elk hoofdstuk wel voorkomen is elk hoofdstuk daarom als een kleine Qur’ān of anders gezegd elk hoofdstuk staat op zich zelf. Dat wil zeggen dat de belangrijkste zaken in bijna alle hoofdstukken worden herhaald, zodat de boodschap niemand ontgaat.
4- Ook is de Qur’ān een grondlegger. Het bevat de grondslagen en principes van de Islam. Het probeert deze principes in het sociale leven van mensen te plaatsen. Herhaling is dan nodig om die realiteiten in de harten te versterken en te vestigen.
5- Herhalingen zijn in verschillende vormen nodig om grote machtige zaken en minuscule waarheden die door de Qur’ān worden genoemd te vestigen in de harten van degenen die lezen en ernaar luisteren. Om die redenen zijn ‘op elkaar lijkende Verzen’ in de Qur’ān gepast. De repetitie van vele Verzen geeft aan hoe belangrijk de boodschap, het verhaal, de wijsheid of de vermaning wel niet is.
6- De ‘op elkaar lijkende Verzen’ memoriseren voor iemand die bijvoorbeeld de hele Qur’ān wil memoriseren vraagt ontzettend veel tijd en energie, maar vooral toewijding met specifieke liefde voor de Qur’ān. Het daagt de Ḥāfiẓ tevens uit om zich goed te verdiepen in de subtiele verschillen van al die Verzen om ze uit elkaar te kunnen houden tijdens de recitatie algemeen en in zijn gebeden.
7- De Qur’ān is voeding en kracht voor het spirituele hart, lichaam en ziel; daarom geeft de herhaling van vele Verzen en passages juist plezier en geen verveling. Hoe meer ze worden herhaald, hoe meer leven ze geven aan de geesten van de mens en des te briljanter de mens zal schijnen. Het is dan ook niet ongewoon dat vrijwel iedere Ḥāfiẓ wordt herkend aan zijn Nūr in zijn gezicht.
8- Bijvoorbeeld het verhaal van Mūsā (‘alayhi s-Salām) is één van de meest herhaalde verhalen en bevat ontzettend veel deugden, levenslessen en wijsheden; en in elk hoofdstuk waar het verhaal van Mūsā zich steeds herhaald met die ‘op elkaar lijkende Verzen’ wordt steeds een ander aspect uitgedrukt dat geschikt is voor de geest van dat hoofdstuk.
9- Shaykh Ibn Taymiyyah (raḥimahu-llāh) gaf commentaar op de herhaling van het verhaal van Mūsā (‘alayhi s-Salām) en zijn volk: ‘Allāh noemt zijn verhaal op verschillende plaatsen in de Qur’ān en op elke plaats benadrukt hij andere aspecten, net zoals Allāh, de Profeet ﷺ en de Qur’ān ook verschillende namen hebben, waarbij elke naam een eigen specifieke betekenis of eigenschap aanduidt die niet wordt aangegeven door een andere naam. Er is geen herhaling daarin, het is eerder een soort van diversiteit. Bijvoorbeeld de namen van de Profeet ﷺ zoals Muḥammad, Aḥmad, al-Hāshir, al-‘Āqib – de profeet van barmhartigheid, de profeet van berouw, enz. – hierbij verwijst elke naam naar een betekenis die niet wordt aangeduid door een andere naam; de persoon is hetzelfde, maar de attributen zijn talrijk (Majmū’ al-Fatāwā).’
10- Herhaling is een soort welsprekendheid. De herhalingen die in de Qur’ān voorkomen zijn geen waardeloze herhalingen, want alles heeft een goddelijk doel afkomstig van Degene Die Spreekt. Imām as-Suyūṭī (raḥimahu-llāh) zei: ‘Herhaling is welsprekender dan alleen benadrukken, het weerspiegelt een goede stijl in tegenstelling tot wat sommige mensen denken (al-Itqān fī ‘Ulūm al- Qur’ān).’ Shaykh Ibn Taymiyyah (raḥimahu-llāh) zei: ‘Er is geen zinloze herhaling in de Qur’ān, er zijn eerder voordelen in elke herhaling (Majmū’ al-Fatāwā).’
11- In werkelijkheid zijn er eigenlijk geen Verzen waarvan men denkt dat ze repetitief zijn. De Verzen waarvan wordt gedacht dat ze repetitief zijn, omdat ze er hetzelfde uitzien vanwege hun uitdrukkingen en woorden, drukken in werkelijkheid allemaal verschillende wijsheden, vermaningen en doeleinden uit. In het verlengde wat eerder is genoemd is dit juist de uitdaging en tevens een wens voor een Ḥāfiẓ om deze inzichten te mogen krijgen van Allāh. Imām as-Suyūṭī (raḥimahu-llāh) zei: ‘Er wordt gezegd dat als woorden worden herhaald, dat de betekenis wordt bevestigd. Allāh heeft de reden aangegeven waarom Hij verhalen en herinneringen herhaalt in de Qur’ān, zoals Hij zegt: “…en Wij hebben daarin de waarschuwingen gedetailleerd uitgelegd, opdat zij zich zullen hoeden of opdat zij daaruit lessen zullen trekken (Sūrah Ṭāhā 20:113).” (al-Itqān fī ‘Ulūm al- Qur’ān).’

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: