Zelfs voor de grap angst aanjagen

Overgeleverd door ‘Abd l-Rahmān bin Abī Laylā (r.a): De profeet van Allāh ﷺ zei: “Het is niet halal voor een Muslim om een Muslim bang te maken.” Abu Dawud én Sahīh Ibn Hibbān Deze hadīth is door Muḥammad Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī (d. 911) opgenomen in zijn hadīthcompilatie ‘Al-Jāmi‘ al-Ṣaghīr’. In de 11de eeuw heeft deMeer lezen over “Zelfs voor de grap angst aanjagen”

Qul: Huwa-llāhu Aḥad

[Qul: Huwa-llāhu Aḥad] Zeg: “Hij is Allāh, de Enige.” (Sūrah al-Ikhlāṣ 112:1) [Huwa]: persoonlijk voornaamwoord “Hij” als een majesteitelijke verwijzing naar Allāh en tevens het hoofdonderwerp van deze zin, ookwel het eerste onderwerp. Het voornaamwoord [Huwa] neemt een bijzondere positie in dit Vers, omdat het hoofdonderwerp al datgene omvat wat erna wordt vermeld en ditMeer lezen over “Qul: Huwa-llāhu Aḥad”