Noodzakelijk spiritueel recept: Astagh-firu-llāh

Elke dag honderd keer Astagh-firu-llāh (ik vraag om vergiffenis van Allāh)

Overgeleverd door Abd Allāh Ibn Bushr – moge Allāh tevreden zijn met hem – dat er een man was die zei: ‘O Boodschapper van Allāh ﷺ, de wetten van de Islam zijn mij teveel geworden (om na te komen), vertel mij over iets waar ik mij aan kan vasthouden.’ Hij zei: ‘Laat je tong onophoudelijk bezig zijn met gedenken van Allāh.’ (at-Tirmidhī (Ḥadīth Ḥasan), Al-Jāmi’u at-Tirmidhī. Zie ook: De tuinen der Oprechten: een verzameling uitspraken van de Profeet Moehammad (ICCN 1995 Den Haag))

‘Verlaat de Dhikr (het gedenken van Allāh) niet omdat je de Aanwezigheid van Allāh niet opmerkt hierin. Want jouw nalatigheid in de Dhikr is veel erger dan jouw achteloosheid tijdens de Dhikr van Allāh. Wellicht dat Hij jou van een achteloze Dhikr verheft naar een waakzame Dhikr. En van een waakzame Dhikr naar een Dhikr met de Aanwezigheid (van Allāh). En van een Dhikr met de Aanwezigheid (van Allāh) naar een Dhikr waarbij alles afwezig is behalve Degene Die vernoemd is. ﴾Waarlijk dit is gemakkelijk voor Allāh [Qur’ān 14:20﴿ (Ibn ‘Aṭā`illāh al-Askandarī, Kitāb al-Ḥikam 47)

“Waarlijk, Ik ben zeker Meest Vergevingsgezind voor degene die berouw toont, gelooft, goede daden verricht en vervolgens geleid wordt.” (Sūrah Ṭā-Hā 20:82)

“En vraag jullie Heer om vergeving en toon vervolgens berouw aan Hem, opdat Hij jullie een goede genieting zal schenken, tot een vastgesteld tijdstip. En Hij schenkt Zijn Gunst aan elke bezitter van goedheid. Als jullie je afwenden, voorwaar dan vrees ik voor jullie de Bestraffing van een Grote Dag.” (Sūrah Hūd 11:3)

Overgeleverd door Abū Hurayrah – moge Allāh tevreden zijn met hem: “Ik hoorde de Boodschapper van Allāh ﷺ zeggen: ‘Bij Allāh, waarlijk ik vraag om vergiffenis van Allāh en ik keer tot Hem in berouw wel meer dan zeventig keer per dag.’” (al-Bukhārī)

Overgeleverd door al-Aghrar al-Muzanī – moge Allāh tevreden zijn met hem: “Dat de Boodschapper van Allāh ﷺ zei: ‘Soms zie ik een sluier over mijn hart. Waarlijk ik vraag om vergiffenis van Allāh wel honderd keer per dag.’” (Muslim)

Aan ons is bericht door Abū Bakr Ibn Abī Shaybah dat aan ons is bericht door Ghundar van Shu’bah van ‘Umar Ibn Murrah van Abī Burdah dat hij zei: “Ik hoorde al-Aghrar (al-Muzanī) – die tot de metgezellen van de Profeet ﷺ behoorde – dat hij overleverde dat Ibn ‘Umar zei: “De Boodschapper van Allāh zei: ‘O mensen, keer naar Allāh in berouw. Waarlijk ik keer tot Hem in berouw wel honderd keer per dag.’” (Muslim)

“Tawbah (berouw) is de eerste fase van de [mystieke] reizigers en het eerste station van de zoekers [op het pad naar Allāh]. In de Arabische taal, de werkelijke betekenis van ‘berouw’ is ‘terugkeren’ zoals men zegt: Tāba (hij toonde berouw) in de zin van ‘hij keerde terug’. Berouw is dus terugkeren van wat van verwerpelijk is volgens de Goddelijke Wet.” (Abū al-Qāsim al-Qushayrī, ar-Risālah al-Qushayriyyah fī ‘Ilm at-Taṣawwuf)

Fragment uitleg: Zakariya Bosmans, De ziel en de maan, een traktaat op het pad van de zoeker.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: