Ḥadīth ar-RaḤmah

Ibn Abī ‘Umar leverde aan ons over dat Sufyān overleverde aan ons op gezag van ‘Amr bin Dinār op gezag van Abī Qabūs op gezag van ‘Abdullāh bin ‘Amr dat hij zei dat de Boodschapper van Allāh ﷺ zei:

Ar-rāḥimūna yarḥamu-humu’r-Raḥmān, irḥamū man fī l-arḍi, yarḥamkum man fī s-samā`i

“Degenen die genadevol zijn, de Meest Barmhartige heeft genade met hen. Heb genade met degenen op aarde. Hij Die in de Hemel is heeft genade met jullie.” (Ḥadīth Ṣaḥīḥ at-Tirmidhī)

Deze Ḥadīth wordt meestal aan het begin van een lezing of lessenreeks opgelezen door de docent met zijn Sanad (keten van overleveraars) voor zijn studenten. Ik heb persoonlijk deze Ḥadīth ook meermaals met Sanad verkregen van diverse geleerden tijdens het bijwonen van hun lessen.

Om een les met deze Ḥadīth te starten brengt de volgende zaken met zich mee, namelijk:

• Het behoud van de traditie: Ḥadīth-overdracht met Sanad.
• Een spirituele connectie met docent en student (de Sanad gaat namelijk terug tot aan de Profeet ﷺ ).
• Tarbiyyah (opvoeding) van de docent naar zijn student.

Toelichting: Tarbiyyah (opvoeding) van de docent naar zijn student.

1. Hierbij probeert de docent even stil te staan bij zichzelf dat hij ten alle tijden barmhartig/genadig dient te zijn naar zijn studenten omdat de studenten nu eenmaal: vele vragen stellen, heel erg ongeduldig kunnen zijn, de les soms niet goed begrepen hebben (en om meer uitleg vraagt), op ongepaste momenten de docent onderbreken tijdens de les, te laat komen, huiswerk niet maken, en in vele gevallen niet eens op komen dagen, etc. Het is de taak van de docent om zijn studenten goede Adab (gedragsnormen) bij te brengen middels zijn lessen en middels zijn eigen (voorbeeld)gedrag. Hij dient enerzijds begrip te tonen voor de tekortkomingen van zijn studenten en anderzijds bewust te blijven van zijn eigen tekortkomingen.

2. De woorden van de Profeet ﷺ in deze Ḥadīth dienen ook om de studenten bewust te maken dat zij ten alle tijden barmhartig/genadig dienen te zijn naar hun docent. De docent heeft nu eenmaal een hele drukke agenda, vele studenten die hij te woord moet staan op de meest vreemde tijdstippen, veel tijd besteed aan het voorbereiden van zijn lessen, zelf ook lessen volgt, graag tijd wil besteden aan zijn vrouw en kinderen, betrokken is bij diverse projecten, boeken schrijft en/of nakijkt, weinig slaapt (vanwege diverse spirituele rituelen). En in veel gevallen heeft de docent daarnaast ook nog een (fulltime) baan om zijn financiële verplichtingen te kunnen nakomen.

Moge Allāh ons allen genadig zijn, want waarlijk Allāh heeft meer geduld met ons gedrag dan wij met elkaar hebben, āmīn yā Rabb…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: