Uitgelicht

Module 2: Leesvaardigheid en basis grammatica/morfologie (beginners)

Deel 1: Herhaling alfabet & korte zinnen (11 lessen)

Deel 2: Modern Standaard Arabisch: korte verhalen & oefeningen (7 lessen)

Deel 3: Klassiek Arabisch: selectie uit Qiṣaṣ n-Nabiyyīn (Verhalen over de Profeten)

Deel 4: De essenties van Arabische grammatica en morfologie (79 dichtregels) – handboek basis Arabische taalkunde

Bestel hier jouw exemplaar: De essenties van Arabische grammatica en morfologie

Qassasun nabiyeen – Stories of the Prophets (translation and grammatical breakdown) by Waseem Peracha of ilmscape.org (YouTube)

Uitgelicht

Website onderhoud en update

De website ondergaat op het moment een onderhoud en krijgt een update. Nieuwe categorieën worden toegevoegd, sommige niet (meer) relevante posten worden verwijderd en diverse posten krijgen een andere plek toegewezen. Dit neemt wat tijd in beslag en ik werk elke dag ‘beetje bij beetje’ wat zaken bij. Voor deze reden kan het zijn dat je wellicht sommige posten even niet kunt vinden. Khair in sha Allah…

Zakariya Bosmans

Zelfdiscipline kun je leren

Zelfdiscipline is het vermogen om jezelf aan te sporen om iets te gaan doen terwijl je misschien liever iets heel anders zou willen doen. Op deze manier geef je dus meer prioriteit aan iets dat op de langere termijn belangrijker voor jezelf is. Net als alle andere leerprocessen is ook zelfdiscipline te leren. Ook hier geldt, hoe meer je oefent, hoe beter je wordt en hoe makkelijker het ook gaat. Oefen je minder, dan word je zelfdiscipline ook minder. Iedereen heeft overigens een vorm van zelfdiscipline, maar het is niet bij iedereen even goed ontwikkeld.

Ik vergelijk zelfdiscipline vaak ook met een spier. Train je jouw spieren niet, dan worden ze slap en kost het je ook meer moeite om kracht te geven. Oefen je echter regelmatig, dan worden je spieren sterker en wordt het allemaal wat makkelijker. De kunst is dan ook, om niet te snel op te geven. Zelf trek ik ieder voorjaar weer mijn hardloopschoenen aan. Om de eerste keer op pad te gaan is vaak moeilijk. Meestal vind ik er ook niet veel aan. Ik weet echter uit ervaring, dat het ook een kwestie is van volhouden. De tweede keer hardlopen gaat ook nog niet zo lekker, maar bij de derde en vierde keer is mijn mindset volledig bijgesteld en ren ik 5 tot 10 km achter elkaar zonder tussenpozen.

STAP 1: MAAK EEN KEUZE
Om te beginnen is het belangrijk je te realiseren dat het opbouwen van zelfdiscipline een proces is. Welk doel kies je? Waarom wil je iets? Zolang je blijft oefenen blijft het groeien tot je na verloop van tijd een duidelijk waarneembaar resultaat hebt: in dit geval een ijzersterke zelfdiscipline die elke Netflixverleiding kan weerstaan. Om te kunnen oefenen moet je echter wel enigszins weten waar je mee bezig bent. Kies daarom een einddoel wat je kunt gebruiken om zelfdiscipline mee te oefenen. Een einddoel dient als een kompas tijdens het bevaren van de woeste wateren die jou scheiden van de zelfdiscipline. Waarom wil jij de Arabische taal leren? Waarom wil jij de Qur’an (deels) memoriseren of regelmatig lezen? Waarom wil jij een islamitische studie volgen? Dit zijn hele belangrijke vragen die jij jezelf dient te stellen. Neem hier ook de tijd voor. Waarom zou je iets specifieks willen bereiken in jouw leven? Waarom zou jij je voor dit je prioriteiten moeten bijstellen?

STAP 2: BEGIN KLEIN
Je hebt je einddoel, dat is prachtig. Maar hoe kom je van hier (bankhangen in je pyjama) naar daar (glimmend van trots omdat je je doel bereikt hebt). Stapje voor stapje natuurlijk, is het antwoord. Ik denk dat dit de stap is waar de meeste mensen de fout ingaan. Je bedenkt een prachtig einddoel, je voelt je gemotiveerd en begint er keihard aan te werken. Tenminste, de eerste paar dagen of weken. Dan begint je motivatie langzaam te zakken tot je na een week of twee jezelf weer in je pyjama op de bank betrapt. Zelfdiscipline is een duurloop, geen sprint. Begin bijvoorbeeld elke dag met een klein stapje, begin rustig aan; met studeren, memoriseren, lessen volgen, een boek schrijven, een paragraaf schrijven of wat dan ook. Een klein stapje, één Arabische letter per dag of week bestuderen, één Vers uit de Qur’an memoriseren, één hoofdstuk per week bestuderen, etc. Dat is erg weinig zeg je? Nou, in dat geval is er ook geen reden om iets wat zo weinig moeite kost niet te doen. Het belangrijkste is dat je het doet. Elke dag, geen smoesjes. Na een tijdje verhoog je de paragraaf naar twee paragrafen, van één Vers naar twee Verzen, etc. Zolang de gewoonte van dagelijks iets doen maar niet onderbroken wordt.

Het belangrijkste is dat je iets doet…

STAP 3: NEEM ELKE DAG EEN KOUDE DOUCHE
Een koude douche klinkt vervelend? Klopt, dat is de bedoeling. Deze stap is een waardevolle toevoeging om jezelf te trainen. Je creëert de gewoonte om door te bijten. Niet elke stap op weg naar je einddoel zal leuk zijn, daarom is het belangrijk om tolerantie op te bouwen voor deze negatieve emoties. Daarnaast geeft een koude douche je een boost voor de rest van de dag als je de ochtend ermee begint. Je vond het niet leuk, maar je hebt het toch gedaan! Dan kun je dat de rest van de dag ook wel vasthouden. Ten slotte kun je de koude douche gebruiken als vergelijkingsmiddel. Je hebt misschien helemaal geen zin om nog wat te schrijven na een lange dag colleges volgen, of na een vermoeide dag werken, of na het verzorgen van je nog jonge kinderen. De bank ziet er zo heerlijk zacht uit en je kan die zak chips bijna je naam horen fluisteren. Denk dan aan wat je hebt moeten doorstaan vanochtend. Als je een koude douche hebt overleefd, dan kun je dat beetje oefenen, trainen, memoriseren, studeren ook nog wel aan.


Bron: https://www.hetleidskwartiertje.nl/zo-bouw-zelfdiscipline-op/https://www.counselpraktijk.nl/zelfdiscipline-leren/

Geen tijd

Diverse keren hebben mensen mij geschreven dat ze geen tijd hebben om de Qur’ān te reciteren. Ik antwoord meestal door te zeggen dat het geen kwestie is van geen tijd hebben, maar dat het belang van Qur’ān reciteren helaas geen onderdeel is van hun leven. Over het algemeen zorgen mensen ervoor dat ze altijd wel tijd vinden voor dingen die echt belangrijk en noodzakelijk zijn in hun leven.

Allāh heeft profeten gestuurd op hele specifieke momenten naar de samenleving, dat er bijvoorbeeld een heersende trend was van magie en kwakzalverij als we stilstaan bij het verhaal van profeet Mūsā (‘alayhi s-salām) of in een tijdperk van gebrek aan medische kennis bij ziektes zoals lepra en verlammingen als we stilstaan bij het verhaal van profeet ‘Īsā (‘alayhi s-salām). Als laatste stuurt Allāh de Zegel der profeten, onze meester Muḥammad ﷺ naar de gehele mensheid tot en met het einde van alle tijden in “een tijdperk” van spraak, eloquentie en poëzie. De Qur’ān, de Persoonlijke Spraak van Allāh werd geopenbaard aan de profeet Muḥammad ﷺ en z’n uitermate bijzondere karakter, om dit “tijdperk” te overtreffen op alle vlakken die zich reeds hebben voorgedaan bij alle profeten daarvoor en nu tot en met de Laatste Dag. De vraag die wij ons zelf kunnen stellen, waarom eindigt Allāh met deze profeet Muḥammad ﷺ en Zijn Persoonlijke Spraak, de Qur’ān voor de gehele mensheid tot en met de Laatste Dag?

1. Om Allāh te leren kennen, middels Zijn Spraak (zie het als een persoonlijke kennismaking of gesprek met jouw Schepper).
2. Dat de Spraak van Allāh niets anders is dan een helende werking heeft op lichaam en ziel, zodra het wordt gereciteerd.
3. Dat het reciteren van de Qur’ān een daad van aanbidding is en het oplezen van elke letter vele beloningen en ondersteuning met zich mee brengt voor nu en in het Hiernamaals.
4. Dat de Qur’ān een Leidraad is voor de mensheid, vol met essentiële leefregels, wijsheden en mooie leerzame verhalen.
5. Dat profeet Muḥammad ﷺ het allerbeste karakter en inzichten heeft, voor ons als ideale voorbeeld om te volgen.
6. Dat de profeet Muḥammad ﷺ het perfecte voorbeeld was en toonde hoe wij de Spraak van Allāh moeten eren en naleven.

Het allereerste woord (en in feite een werkwoord gebiedende wijs) dat werd geopenbaard van de Qur’ān aan profeet Muḥammad ﷺ was: Iqra` – Lees..!

“Lees (!) in de Naam van jouw Heer, Degene Die (alles) heeft geschapen.” (Sūrah al-‘Alaq 96:1)

“O mensen, voorzeker, er is een Vermaning van Jullie Heer tot jullie gekomen en een Genezing voor wat zich in jullie borsten (harten) bevindt en een Leiding en Genade voor de gelovigen.” (Sūrah Yūnus 10:57)

“En Wij zenden (datgene) van de Qur’ān neer wat een Genezing en Genade is voor de gelovigen. En het vermeerdert bij de onrechtplegers niets anders dan verlies.” (Sūrah al-Isrā` 17:82)

Overgeleverd door ‘Abd Allāh Ibn ‘Amr – Allāh is tevreden met hem – dat de Boodschapper van Allāh ﷺ tegen mij zei: “Reciteer de hele Qur’ān binnen een maand.” Ik zei: ‘Ik heb de kracht (om meer te reciteren).’ Hij ﷺ zei: ‘Reciteer hem dan binnen zeven dagen en doe niet meer dan dat.’ (Al-Bukhārī)

Het leven van de profeet Muḥammad ﷺ was de belichaming van de Qur’ān. In een ḥadīth over het verhaal van Sa’d ibn Hishām ibn ‘Āmir toen hij naar Madīnah kwam en naar Ā’isha – Allāh is tevreden met haar – ging en haar vroeg over enkele kwesties en hij zei: “Ik zei: ‘O moeder der gelovigen! Vertel me over het karakter van de boodschapper van Allāh ﷺ. Zij zei: ‘Lees jij de Qur’ān niet?’ Ik zei: ‘Natuurlijk!’ Zij zei: ‘Het karakter van de profeet van Allāh ﷺ was de Qur’ān.’” (Muslim)

Probeer elke dag wat tijd vrij te maken naast je vele belangrijke en noodzakelijke bezigheden. Zet de timer op je smartphone aan op 10 minuten en lees zoveel Qur’ān als jij kunt binnen die tijd, meer niet…

Zodra je dit na een aantal weken gewend bent ga je steeds meer verlangen om meer tijd vrij te maken om de Qur’ān te kunnen lezen, omdat je de effecten van heling, vreugde en belang in je hart meer en meer gaat ervaren.

Onthulling en beschikbaarheid

Wat is het doel van spirituele oefeningen op het pad? Is het spirituele vrijheid? Of is er geen doel voor het spirituele pad en haar oefeningen? Zelfonderzoek, zelfevaluatie, zelfverbetering, introspectie (Murāqabah en Muḥāsabah), invocatie en meditatieve gebeden (Dhikr), zuivering en verfijning van de ziel en het karakter (Tazkiyyah) zijn slechts bijeffecten, maar niet het werkelijke doel. Wat wel zal plaatsvinden middels spirituele oefeningen is een prachtige ontdekking. Een ontdekking wat in feite een onthulling is, een duidelijk beeld van wat jij echt bent, maar vooralsnog geen doel. Jij bent wat je bent. Je ware aard is wat jij bent, maar je ware aard kun je niet echt bereiken. Net zoals je Allāh niet echt kunt bereiken, ben je toch op een of andere manier of mysterieuze wijze al in Allāh’s aanwezigheid en zo ben je ook in de aanwezigheid van je ware aard. De onthulling heeft als gevolg dat je beschikbaar bent. Beschikbaar als interne stilte, helderheid en aanwezigheid. Als je eenmaal overtuigd bent van je beschikbaarheid en je de illusie van afscheiding loslaat, dan dit loslaten is je overgave, een soort vrijheid. Maar de vrijheid van een illusie die nooit heeft bestaan. Er zijn namelijk beperkingen van je ware aard; z’n tirannie, illusie, het vergeten, onwetendheid en een ontkenning van je ware emoties. Emoties die bijvoorbeeld vrijkomen zoals verdriet en blijdschap bij het kijken naar een aangrijpende film of het luisteren naar gevoelige muziek, zijn in werkelijkheid emoties die vanuit de natuurlijke aanleg (Fiṭrah) aanwezig zijn om te verlangen naar Allāh. Dit besef is slechts bedekt of een ontkenning door het uitblijven van onthulling en beschikbaarheid. In die zin is vrijheid, om vrij te zijn en om te zijn zoals je echt bent zonder beperkingen. Jij die jezelf onthult en beschikbaar stelt zonder beperkingen in de aanwezigheid van je ware aard – en Allāh, die al reeds Aanwezig is. Zijn zoals je echt bent, want Allāh is Echt. Puur zijn zoals je echt bent, want Allāh is Puur. Dit is echte vrijheid, het echte geluk dat vrede, alle begrip, redding, verlichting, bevrijding, gnosis en heiligheid overtreft. Het ware doel is dus om vrij te zijn van een doel, want zoeken naar een doel is een ontkenning dat je het doel al hebt bereikt. Je bent al daar, omdat er geen afstand is. Dus onthul je zelf en blijf niet leven in de illusie van afstand en afscheiding.

Ik weet, het is best zware kost om te verteren…

Deels geparafraseerd en geïnspireerd uit een post van prediker Dr. Hasan Awan en deels zelf zaken aangevuld.